Spis Gołębi

Lista uczestników na rok 2019

Lp. Właściciel Narodowość Rok Nr. Oddziału Nr Rodowy Kod obrączki
1# KORNELIA PL 19 555567 A427A16300
2# KORNELIA PL 19 555570 A42739C500
3# KORNELIA PL 19 555572 A4275EFD00
4# KORNELIA PL 19 556048 A4275B4B00
5# KORNELIA PL 19 556058 A4278EDF00
6# KORNELIA REZ PL 19 556065 A427512700
7Augustynek Mariusz PL 19 519919 A4518A0600
8Augustynek Mariusz PL 19 874014 A424E08C00
9Augustynek Mariusz PL 190315 703 A453014100
10Augustynek Mariusz PL 190315 724 A42516E700
11Balicki Marian PL 19 943105 A4532B1A00
12Balicki Marian PL 19 943112 A425F27200
13Balicki Marian PL 19 943148 A4512B9600
14Balicki Marian PL 190114 2412 A4510C9600
15Balicki Marian PL 190114 2511 37B0C95F00
16Blecharczyk Sławek PL 190235 2301 A4535A3400
17Blecharczyk Sławek PL 190235 2304 A4246FD900
18Blecharczyk Sławek PL 190235 2306 A4275B0400
19Blecharczyk Sławek PL 190235 2308 A4274BC800
20Bocheńczak & Knap PL 190236 1006 A45197BE00
21Bocheńczak & Knap PL 190236 1014 A453EA4800
22Bocheńczak & Knap PL 190236 1022 A4534DBA00
23Bocheńczak & Knap PL 190236 1056 A453D75A00
24Bocheńczak & Knap PL 190236 1076 A453CFCB00
25Bocheńczak Andrzej PL 190236 1049 A453808500
26Bocheńczak Andrzej PL 190236 1065 A4219AC000
27Chodacki Stanisław PL 19 552011 A451860A00
28Chodacki Stanisław PL 19 552026 A453161F00
29Chodacki Stanisław PL 19 552035 A453E84A00
30Chodacki Stanisław PL 190197 3509 A453186800
31Chodacki Stanisław PL 190197 3549 A4251AC500
32Cholewa Robert PL 19 548822 A451032600
33Cholewa Robert PL 19 548862 A4277C2C00
34Cholewa Robert PL 19 557293 A427967200
35Cholewa Robert PL 19 557294 A427529400
36Cholewa Robert PL 19 557298 A4278F9700
37Chowaniec Edward PL 19 165096 A4249C5400
38Chowaniec Edward PL 190439 109 A4275C5E00
39Chowaniec Edward PL 190439 114 A427739300
40Chowaniec Edward PL 190439 3122 A424517D00
41Chowaniec Edward PL 190439 3159 A427951900
42Chowaniec Edward REZPL 190439 105 A42793A200
43Cudek P & A PL 19 682952 A427A65F00
44Cudek P & A PL 19 682955 A427509100
45Cudek P & A PL 19 682964 A427A2BD00
46Cudek P & A PL 19055 824 A42768A800
47Cudek P & A PL 19055 830 A4221AD000
48DLA GABRYŚI PL 19 687586 A424333F00
49DLA GABRYŚI PL 19 689278 A427952800
50DLA GABRYŚI PL 19 690237 A42775A000
51DLA GRAŻYNKI PL 19 774016 A424336C00
52DLA GRAŻYNKI PL 19 774018 A4247EAD00
53DLA GRAŻYNKI PL 19 774019 A427AD4E00
54DLA GRAŻYNKI PL 190425 7012 A4277E0100
55DLA GRAŻYNKI PL 190425 7021 A42795DD00
56Ficek Jacek PL 19023 3410 A424522100
57Ficek Jacek PL 19023 3416 A424EF0500
58Ficek Jacek PL 19023 3417 A4531F2B00
59Ficek Jacek PL 19023 3419 A425152400
60Gawor Konrad PL 190159 6509 A4274CA900
61Gawor Konrad PL 190159 6531 A4245C9000
62Gawor Konrad PL 190202 1279 A427A87000
63Gawor Konrad PL 190202 1281 A42237DF00
64Gawor Konrad PL 190202 1290 A4277A6A00
65Gawęda Mirosław PL 190196 1627 A427623500
66Giewont PL 19 689129 A4531FBC00
67Giewont PL 19 689221 A453A64C00
68Giewont PL 190236 1003 A4518A6000
69Giewont PL 190236 1016 A4530ECC00
70Giewont PL 190236 1023 A453E7B400
71Giewont REZ PL 190236 1052 A451A94300
72Gudz Yevheniy A DV 1908867 601 A4241E5100
73Gudz Yevheniy A DV 1908867 603 A42402E400
74Gudz Yevheniy A DV 1908867 616 A424005F00
75Gudz Yevheniy A DV 1908867 640 A424222000
76Gudz Yevheniy A DV 1908867 643 A453512E00
77Gudz Yevheniy A. REZDV 1908867 658 A427520D00
78Gudz Yevheniy B DV 1903083 23 A421ABE500
79Gudz Yevheniy B DV 1908867 609 A4251F4800
80Gudz Yevheniy B DV 1908867 635 A42416FF00
81Gudz Yevheniy B DV 1908867 651 A427A56400
82Gudz Yevheniy B DV 1908867 691 A42798BC00
83Gudz Yevheniy B .REZDV 1908867 669 A42759CA00
84Górka Marian PL 19 547019 A4531FE900
85Górka Marian PL 19 547020 A453570A00
86Górka Marian PL 19 547032 A425F28100
87Górka Marian PL 19 547034 A451177D00
88Górka Marian PL 19 547164 A42796AF00
89Górka Marian A PL 19 547047 A453F66A00
90Górka Marian A PL 19 547048 A4518D1200
91Górka Marian A PL 19 547083 A4512EB200
92Górka Marian A PL 19 547084 A453DA6600
93Górka Marian A PL 19 547085 A453E4D500
94Górka Marian B PL 19 547009 A425F03800
95Górka Marian B PL 19 547035 A453BFBC00
96Górka Marian B PL 19 547088 A42146D500
97Górka Tadeusz PL 19 547601 A424134D00
98Górka Tadeusz PL 19 547604 A424D92900
99Górka Tadeusz PL 19 547605 A424FDAD00
100Górka Tadeusz PL 19 547607 A424DADD00
101Górka Tadeusz PL 19 547610 A4251E5800
102Górka Tadeusz A PL 19 547517 A4278DC600
103Górka Tadeusz A PL 19 547589 A4279D6C00
104Górka Tadeusz A PL 19 547590 A427793300
105Górka Tadeusz A PL 19 547592 A4245D8000
106Górka Tadeusz A PL 19 547631 A4275F6500
107Górka Tadeusz REZ PL 19 547593 A427779A00
108Głowacki Adam PL 1905 320 A453B20400
109Głowacki Adam PL 1905 323 A424116D00
110Głowacki Adam PL 1905 326 A424791B00
111Głowacki Adam PL 1905 332 A4247CEB00
112Głowacki Adam PL 1905 362 A424DF0500
113Głowacki Krzysztof PL 190236 1032 A425265000
114Głowacki Krzysztof PL 190236 1033 A42154B900
115Głowacki Krzysztof PL 190236 1191 A453DB0B00
116Głowacki Krzysztof PL 1905 325 A42519A800
117Głowacki Krzysztof PL 1905 328 A424E3E300
118JONY POWER PL 19 554840 A42788AD00
119JONY POWER PL 19 554841 A4274A5000
120JONY POWER PL 19 554846 A4279E5700
121Jania Marcin PL 190235 2623 A427B7BD00
122Jania Marcin PL 190235 2624 A453258800
123Jania Marcin PL 190235 2625 A42752D000
124Jania Marcin PL 190235 2628 A4275EA700
125Jania Marcin PL 190235 2637 A42784DE00
126Jania Marcin REZ PL 190235 2638 A42781D100
127Jarek & Jan PL 19 503609 A452607100
128Jarek & Jan PL 190199 1026 A4534D8D00
129Jarek & Jan PL 190199 1030 A4533D5000
130Jarek & Jan PL 190199 1032 A4244BCE00
131Jarek & Jan PL 190199 1036 A42452E500
132Jony PL 19 554822 A420871900
133Jony PL 19 554823 A427A55500
134Jony PL 19 554828 372DF7A500
135Jony PL 19 554839 A427558200
136Jony PL 19 554843 A4278A4C00
137Jony REZ PL 19 554838 B260930400
138KHGD Wadowice PL 19 149044 A453598000
139KHGD Wadowice PL 19017 2982 A453B64C00
140KHGD Wadowice PL 190236 1088 A4278AF600
141Kantorowicz Tomasz PL 19 554808 A424073A00
142Kantorowicz Tomasz PL 19 554811 A4242F7E00
143Kantorowicz Tomasz PL 19 554831 A427640600
144Kantorowicz Tomasz PL 19 689941 A4279AC900
145Kantorowicz Tomasz PL 190236 718 A4244D2600
146Klimas Karol PL 190235 4515 A4273B6900
147Klimas Karol PL 190235 4518 A4277B4B00
148Klimas Karol PL 190235 4520 A427996B00
149Klimas Karol PL 190235 4523 A4279AE200
150Klimas Karol PL 190235 4524 A42778C600
151Klimas Karol REZ PL 190235 4519 A427808200
152Klimas M&K PL 19 687640 A424B11200
153Klimas M&K PL 19 687643 A424D7C100
154Klimas M&K PL 19 687644 A425156000
155Klimas M&K PL 19 687646 A424AF7E00
156Klimas M&K PL 19 687648 A42527B900
157Klimkowski Tomasz PL 1905 302 A424587600
158Klimkowski Tomasz PL 1905 308 A421B49B00
159Klimkowski Tomasz PL 1905 311 A42498C100
160Klimkowski Tomasz PL 1905 316 A453B8B300
161Klimkowski Tomasz PL 1905 318 A424283900
162Klimkowski TomaszREZPL 1905 305 37B0295F00
163Klimkowski TomaszREZPL 1905 315 A453BB9200
164Kocemba Józef DV 1902247 1143 A453BF3400
165Kocemba Józef DV 1902247 1145 A45302AA00
166Kocemba Józef DV 1902247 1147 A453C98500
167Kocemba Józef DV 1902247 1152 A451947500
168Kocemba Józef DV 1902247 1153 A420EA1A00
169Kocemba Józef REZ PL 19 163995 A453B32100
170Kocemba Józef REZ PL 19 164000 A4530A3F00
171Koper Tomasz PL 19 158961 A427602800
172Koper Tomasz PL 19 158965 A427500A00
173Koper Tomasz PL 19 158969 A427777C00
174Koper Tomasz PL 19021 580 A42784E800
175Kołodziejczyk.J. PL 19018 1581 A424549800
176Kołodziejczyk.J. PL 19018 1583 A42298D700
177Kołodziejczyk.J. PL 19018 1585 A453CFF800
178Kołodziejczyk.J. PL 19018 1586 A4218EF000
179Kołodziejczyk.J. PL 19018 1587 A450AE5F00
180Kołodziejczyk.J. [APL 19018 1553 A4238B3A00
181Kołodziejczyk.J. [APL 19018 1554 A4243CEB00
182Kołodziejczyk.J. [APL 19018 1557 A4210D3700
183Kołodziejczyk.J. [APL 19018 1565 A4276D4E00
184Kołodziejczyk.J. [APL 19018 1567 A427A6BE00
185Kucharczyk Grzegorz PL 19 628611 A4279C2100
186Kucharczyk Grzegorz PL 19 628612 A424584900
187Kucharczyk Grzegorz PL 190210 16601 A427689E00
188Kucharczyk Grzegorz PL 190210 16603 A4257F7000
189Kucharczyk Grzegorz PL 190210 16605 A424661E00
190Kurleto Wiesław PL 19 508501 A453F8A400
191Kurleto Wiesław PL 19 508520 A424227B00
192Kurleto Wiesław PL 19 508525 A453E1C900
193Kurleto Wiesław PL 19 648211 A4534F8B00
194Kurleto Wiesław PL 190202 1140 A424E4A600
195Kurleto Wiesław REZPL 190202 1166 A427452300
196Lesniak Jan PL 19 559152 A4277CE500
197Lesniak Jan PL 19 559153 A42797EA00
198Leśniak Jan PL 19 549700 A427AD0200
199Leśniak Jan PL 19 557936 A42796EB00
200MWG MAZURY BE 19 2041595 A424036B00
201MWG MAZURY BE 19 6103419 A420F16500
202MWG MAZURY BE 19 6103457 A45187BE00
203MWG MAZURY PL 19 124531 A42426E000
204MWG MAZURY PL 19 124557 A4532B3800
205MWG MAZURY A BE 19 2041608 A45359FA00
206MWG MAZURY A BE 19 2084922 A45117AA00
207MWG MAZURY A BE 19 2084928 A424C6A400
208MWG MAZURY A BE 19 2084932 A425130800
209MWG MAZURY A PL 19 124532 A453AF1600
210Maciaszek Rafał PL 19 508510 A4530D9600
211Maciaszek Rafał PL 19 508521 A4531FFE00
212Maciaszek Rafał PL 19 654715 A453AA5700
213Maciaszek Rafał PL 19 654720 A424621200
214Maciaszek Rafał PL 190202 1161 A451982600
215Maciaszek Rafał REZPL 190202 1112 A4252BB500
216Maciuszek Celina PL 19 981760 A427596000
217Maciuszek Celina PL 190314 3325 A424447A00
218Maciuszek Celina PL 190314 3329 A42785DD00
219Maciuszek Celina PL 190314 3379 A4279FFC00
220Maciuszek Celina PL 190314 3391 A4275F0B00
221Maciuszek Jan PL 190314 3313 A453171E00
222Maciuszek Jan PL 190314 3318 A4279D4E00
223Maciuszek Jan PL 190314 3319 A427638400
224Maciuszek Jan PL 190314 3320 A427614A00
225Maciuszek Jan PL 190314 3322 A4278B1300
226Maciuszek Krzysztof PL 190314 2997 A4275B5F00
227Maciuszek Krzysztof PL 190314 3326 A42787AE00
228Maciuszek Krzysztof PL 190314 3327 A453C87100
229Maciuszek Krzysztof PL 190314 3328 A424449800
230Maciuszek Krzysztof PL 190314 3330 A4245F3300
231Mariusz#Marcin .B PL 19017 2295 A427605A00
232Mariusz#Marcin .B PL 19021 3917 A424BED500
233Mariusz#Marcin .B PL 19021 3918 A427A0A500
234Mariusz#Marcin .B PL 19021 3921 A427B6CD00
235Mariusz#Marcin.B PL 19017 2262 A424598400
236Michałki PL 19 657055 A425224500
237Michałki PL 19 657060 A424521200
238Michałki PL 19 657067 A4245FAC00
239Michałki PL 19 657071 A4244EF800
240Michałki PL 190399 8812 A424708D00
241Michałki REZ PL 19 657073 A424359700
242Mrowiec Krzysztof PL 19 148290 A4274C6D00
243Mrowiec Krzysztof PL 19 148297 A427B22B00
244Mrowiec Krzysztof PL 19 148299 A4277DE400
245Mrowiec Krzysztof PL 19 160874 A42749AC00
246Mrowiec Krzysztof PL 19023 2060 A424D7D000
247Oskar & Błarzej PL 19 673608 37B02B3F00
248Oskar & Błarzej PL 19 673625 A420314100
249Oskar & Błarzej PL 190231 5631 A425105600
250Oskar & Błarzej PL 190231 5633 37B0C13900
251Oskar & Błarzej PL 190231 5660 A425FAC500
252Owsianka Dariusz PL 19 554815 A424E31000
253Owsianka Dariusz PL 19 554824 A42782FE00
254Owsianka Dariusz PL 19 554832 A4531C3F00
255Owsianka Dariusz PL 19 554836 A420191600
256Owsianka Dariusz PL 19 554837 A450884F00
257Owsianka Dariusz REZPL 19 554842 A427AB2200
258Owsianka Janusz PL 19 554802 A424F78500
259Owsianka Janusz PL 19 554803 A424FD8F00
260Owsianka Janusz PL 19 554805 A45181B400
261Owsianka Janusz PL 19 554809 A424A90B00
262Owsianka Janusz PL 19 554813 A453AEBD00
263Owsianka Janusz REZ PL 19 554821 A4275FB500
264PTASZKI &PP PL 19 557423 A453F3E500
265PTASZKI &PP PL 19 557424 A453C71E00
266PTASZKI &PP PL 19 557427 A45343C200
267PTASZKI &PP PL 19 557429 A421B8F100
268PTASZKI &PP PL 19 557440 A42115B800
269Paweł Klaś PL 190430 9327 A453E55C00
270Paweł Klaś PL 190430 9331 A453560B00
271Paweł Klaś PL 190430 9332 A453074B00
272Paweł Klaś PL 190430 9339 A4533C4200
273Paweł Klaś PL 190430 9351 A45174FD00
274Paweł Klaś REZ PL 190430 9368 A421B2AC00
275Pałosz Jan PL 19 152612 A453FC4600
276Penczynski KrzysztofPL 19 1196989 A45364C100
277Penczynski KrzysztofPL 190360 4985 A453077E00
278Penczynski KrzysztofPL 190360 4986 A4535BCA00
279Penczynski KrzysztofPL 190360 4987 A4519BF600
280Penczynski KrzysztofPL 190360 4996 A453683200
281Piechnik Piotr PL 190196 1214 A420664500
282Piechnik Piotr PL 190196 1216 A4226EC000
283Piechówka Filip PL 19 682607 A420B2DF00
284Piechówka Filip SK 1902404 921 A42518F400
285Piechówka Filip SK 1902404 922 A4248FD900
286Piechówka Filip SK 1902404 923 A4245DDB00
287Pielesiak Leszek PL 190266 5271 A425013700
288Pielesiak Leszek PL 190266 5317 A451166F00
289Pielesiak Leszek PL 190266 5323 A453CF9E00
290Pielesiak Leszek PL 190266 5325 A453651B00
291Pielesiak Leszek PL 190266 5328 A4219E9100
292Pielesiak Leszek A RPL 190266 5449 A4276CF400
293Pielesiak Leszek REZPL 190266 5463 A453CFC500
294Pielesiak Leszek[A] PL 19 765126 A4205C2900
295Pielesiak Leszek[A] PL 19 765144 A427776200
296Pielesiak Leszek[A] PL 190266 5371 A427714A00
297Pielesiak Leszek[A] PL 190266 5374 A427A10E00
298Pielesiak Leszek[A] PL 190266 5377 A424342F00
299Piwowarczyk Krzyś PL 19 543343 A42481B900
300Piwowarczyk Krzyś PL 19 543344 A427618600
301Piwowarczyk Krzyś PL 19 543346 A4279C8B00
302Piwowarczyk Krzyś PL 19 543349 A427720D00
303Piwowarczyk Krzyś PL 19 548447 A45069AB00
304Pruśik Andrzej DV 1901028 1 A427812700
305Pruśik Andrzej DV 1901028 2 A4273C2C00
306Pruśik Andrzej DV 1901028 41 A424FC0800
307Pruśik Andrzej DV 1901028 42 A420C1D700
308Pruśik Andrzej PL 19 549499 A427566E00
309Pruśik Andrzej REZ PL 19 549498 A4276A7900
310Puto Jacek PL 190235 685 A424EC0800
311Puto Jacek PL 190235 687 A453F40200
312Robert & Patryk PL 190231 6415 A45365FD00
313Robert & Patryk PL 190231 6416 A4535FA900
314Robert & Patryk PL 190231 6418 A4538D5B00
315Robert & Patryk PL 190231 6425 A425021800
316Robert & Patryk PL 190231 6428 A4534BF800
317Rosner Harmut DV 1901839 440 A424EDF800
318Rosner Harmut DV 1901839 450 A425F58E00
319Rosner Harmut DV 1901839 454 A421C85B00
320Rosner Harmut DV 1901839 461 A424F7A300
321Rosner Harmut DV 1901839 472 A453118D00
322Rus Adam PL 19 682754 A424686700
323Rus Adam PL 19 682758 A424D9B000
324Rus Adam PL 19 682759 A424019A00
325Rus Adam PL 19 682762 A4531D3600
326Rus Adam PL 19 682767 A4248B4600
327Rusinek Bolesław PL 19 149009 A425125400
328Rusinek Bolesław PL 19 149035 A424275800
329Rymarczyk A & K PL 19 680018 A42783DF00
330Rymarczyk A & K PL 19 680048 A427811D00
331Rymarczyk A & K PL 19 680049 A422886D00
332Rymarczyk A & K PL 19 680051 A42754B000
333Rymarczyk A & K PL 190447 2400 A427667200
334Silvershadow PL 19 730001 37B0C88D00
335Silvershadow PL 19 730010 A424C6D100
336Silvershadow PL 190267 4 A453CD8100
337Stani PL 19 673371 A4245F8E00
338Stani PL 190231 1723 A420EA7400
339Stani PL 190231 1759 A42464B600
340Stani PL 190231 1763 A45111BF00
341Stani PL 190233 1746 A4276C4F00
342Starzycki Leszek PL 19 552400 A422A66700
343Starzycki Leszek PL 19 552608 A4278C8B00
344Starzycki Leszek PL 19 552609 A427938400
345Starzycki Leszek PL 19 552610 A42446F000
346Starzycki Leszek PL 19 552613 A4275A6F00
347Stelmach Jarek PL 19 689268 A4276EE300
348Stelmach Jarek PL 19 693955 A425BEA600
349Stelmach Jarek PL 19 693986 A4276A8D00
350Stelmach Jarek PL 19 693989 A427789E00
351Stelmach Jarek PL 19 693993 A4249D7100
352Stelmach Jarek REZ PL 19 693990 A427747400
353Szczała PL 19 554501 A453F3C700
354Szczała PL 19 554502 A4535C0600
355T.J.W PL 190219 1461 A422B0A500
356T.J.W PL 190219 1464 A453388200
357T.J.W PL 190219 1472 A453361B00
358Team Brothers PL 190236 1011 A453F4F300
359Team Brothers PL 190236 1025 A42502EB00
360Team Brothers PL 190236 1073 A4219C7500
361Team Brothers PL 190236 1081 374E01F300
362Team Brothers PL 190236 1195 A424212100
363Team Brothers REZ PL 190236 1197 A424AB3600
364Team F.Z PL 19 140998 A4278C0300
365Team F.Z PL 19 141506 A4278F4C00
366Team F.Z PL 19 160086 A424378600
367Team F.Z PL 19 160097 A42769AC00
368Team F.Z PL 19029 1301 A4273CA900
369Team Puszkin PL 19 687203 A424462D00
370Team Puszkin PL 19 687225 A4246FCA00
371Team Puszkin PL 19 687233 A425259D00
372Team Puszkin PL 19 687248 A424482B00
373Team Puszkin PL 19 690124 A420D66900
374Team Sobków PL 19 742121 A42770B400
375Team Sobków PL 19 742123 A4277CF400
376Team Sobków PL 19 742126 A427950A00
377Team Sobków PL 190261 347 A42462A900
378Team Wojakowa PL 190314 3314 A42779C500
379Team Wojakowa PL 190314 3321 A4276D9400
380Tempka Mariusz PL 19 139853 A421D02600
381Tempka Mariusz PL 19 139854 A4535AF800
382Tempka Mariusz PL 19 139855 A4535F9500
383Tempka Mariusz PL 19 139892 A4533D0500
384Tempka Mariusz PL 19 139894 A45342D300
385Tempka Mariusz REZ PL 19 165081 A4534FD600
386Trzaska Marek PL 190264 8015 A451AD2100
387Trzaska Marek PL 190264 8029 A421CF2700
388Trzaska Marek PL 190264 8049 A424ECDB00
389Trzaska Marek PL 190264 8070 A424F76700
390Trzaska Marek PL 190264 8090 A4240E0600
391Trzaska Marek REZ PL 190264 8089 A424EA1900
392Warciak Dariusz PL 190439 4196 A42790C300
393Warciak Dariusz PL 190439 4197 A420DE5100
394Warciak Dariusz PL 190439 4200 A42762C100
395Warciak Dariusz PL 190439 9195 A42442C700
396Warciak Dariusz SK 1901305 439 A4274C7C00
397Wierzbicki SławomirPL 19 179762 A42782A300
398Wierzbicki SławomirPL 19 179767 A42750F000
399Włudzik & Kłos PL 19 838631 A45294AA00
400Włudzik & Kłos PL 19 838632 A424248800
401Włudzik & Kłos PL 19 838634 A4241FD800
402Włudzik & Kłos PL 19 838635 A4530CA600
403Włudzik & Kłos PL 19 838636 A45345A300
404Zagata Łukasz PL 190235 2904 A427817700
405Zagata Łukasz PL 190235 2906 A427721C00
406Łabędz Mariusz PL 19 559276 A424407E00
407Łabędz Mariusz PL 19 559279 A45310BB00
408Łabędz Mariusz PL 19 559284 A420BC4500
409Łabędz Mariusz PL 190196 1474 A453EE1700
410Łabędz Mariusz PL 190196 1483 A4210C5700
411Łojek Robert DV 1901911 24 A425237100
412Łojek Robert DV 1901911 26 A421B12500
413Łojek Robert DV 1901911 29 A453F47B00
414Łojek Robert DV 1901911 31 A453321F00
415Łojek Robert DV 1901911 34 A45357ED00
416Łojek Robert A DV 1901911 22 A453EF2500
417Łojek Robert A DV 1901911 35 A453127D00
418Łojek Robert A DV 1901911 37 A453599000
419Łukasz & Szymon PL 19010 707 A424364B00
420Łukasz & Szymon PL 19010 721 A4274E1000
421Łukasz & Szymon PL 19010 760 A427854600
422Łukasz & Szymon PL 19010 794 A427934800
423Łukasz & Szymon PL 19010 795 A4275CE500
424

Kontakt

Międzynarodowy Wspólny Gołębnik Dobczyce

Rafał Adrian Piwowarczyk
Raciechowice 340,
32-415 Raciechowice

tel: +48 507 787 400
e-mail: kontakt@mwg-dobczyce.pl

KONTAKT W JĘZYKU NIEMIECKIM
Yevheniy Gudz +49 15143604121