Spis Gołębi

Lista uczestników na rok 2020

Lp. Właściciel Narodowość Rok Nr. Oddziału Nr Rodowy Kod obrączki
1BREX......X PL 200447 3275 A456A9F500
2Cholewa Robert PL 200196 3381 A4257F7000
3Cholewa Robert $ PL 200196 3237 A453118D00
4Cholewa Robert $ PL 200196 3383 A424686700
5Cholewa Robert $ PL 200196 3386 A453AA5700
6Cholewa Robert $ PL 200196 3398 A453EF2500
7Cholewa Robert A PL 200196 3248 A456E3EC00
8Cholewa Robert A PL 200196 3253 A456D9D700
9Cholewa Robert A $ PL 200196 3241 A456E9E600
10Cholewa Robert A $ PL 200196 3244 A456C5DB00
11Cholewa Robert A $ PL 200196 3245 A456CC7A00
12Cholewa Robert A $ PL 200196 3380 A424342F00
13Czuba Zbigniew PL 20017 8113 A456876000
14Czuba Zbigniew $ PL 20017 8166 A456994000
15Czuba Zbigniew $ PL 20017 8175 A456EEC300
16Czuba Zbigniew $ PL 20017 8286 A456CA5E00
17Czuba Zbigniew $ PL 20017 8287 A456FD5B00
18Daniel i Przemek PL 200140 5299 A4277C2C00
19Daniel i Przemek $ PL 200140 5297 A4253BDC00
20Daniel i Przemek $ PL 200140 5336 A4218EF000
21Dla Mariana B. PL 200114 8208 A456DFA400
22Dla Mariana B. PL 200114 8213 A456BD5B00
23Dla Mariana B. $ PL 200114 8210 A456ED1F00
24Dla Mariana B. $ PL 200114 8218 A456E10C00
25Dla Mariana B. $ PL 200114 8219 A456D40900
26Florek & Wojcieszak PL 200231 1175 A4245C9000
27Florek & Wojcieszak PL 200231 8953 A42498C100
28Florek & Wojcieszak PL 200233 4170 A427714A00
29Florek & Wojcieszak$PL 200231 1143 A4277B4B00
30Florek & Wojcieszak$PL 200231 1148 A427A0A500
31Florek & Wojcieszak$PL 200231 1185 A456E04900
32Florek & Wojcieszak$PL 200231 8952 A4559C4700
33Florek & Wojcieszak$PL 200232 8170 A456F20B00
34G.Y.M $ DV 2008867 823 A427452300
35G.Y.M $ DV 2008867 845 A424791B00
36G.Y.M $ DV 2008867 853 A456C5F900
37Gudz Yevheniy DV 2008867 793 A453077E00
38Gudz Yevheniy $ DV 2008867 759 A453F66A00
39Gudz Yevheniy $ DV 2008867 798 A427A16300
40Gudz Yevheniy $ DV 2008867 842 A4245D8000
41Gudz Yevheniy $ DV 2008867 844 A45697E800
42Gudz Yevheniy $ DV 2008867 865 A45601FD00
43Gudz Yevheniy A DV 2008867 826 A424AB3600
44Górka Marian PL 200196 5623 A456CAD600
45Górka Marian PL 200198 73 A4274E1000
46Górka Marian PL 200198 74 A4276EE300
47Górka Marian $ PL 200196 1935 A427996B00
48Górka Marian $ PL 200196 5632 A453C87100
49Górka Marian $ PL 200198 72 A453F40200
50Górka Marian $ PL 200198 75 A427812700
51Górka Marian $ PL 200198 99 A424EC0800
52Górka Tadeusz PL 200198 256 A424F7A300
53Górka Tadeusz PL 200198 259 B2609F9300
54Górka Tadeusz PL 200198 262 A453E4D500
55Górka Tadeusz PL 200198 263 A453AF1600
56Górka Tadeusz $ PL 200198 254 A456BB7B00
57Górka Tadeusz $ PL 200198 258 A45069AB00
58Górka Tadeusz $ PL 200198 260 A4273EF100
59Górka Tadeusz $ PL 200198 261 A453808500
60Górka Tadeusz $ PL 200198 296 A456FAF400
61Górka Tadeusz A PL 200198 233 A420FA2900
62Górka Tadeusz A PL 200198 255 A45156C200
63Górski Michał PL 200202 4060 A4273C2C00
64Górski Michał $ PL 200202 4011 A425152400
65Górski Michał $ PL 200202 4031 A45189B600
66Górski Michał $ PL 200202 4040 A425125400
67Górski Michał $ PL 200202 4055 A4221AD000
68Górski Michał $ PL 200202 4066 A4279AE200
69Hajduk Katarzyna $ PL 200198 904 A456CC0100
70Hajduk Katarzyna $ PL 200198 914 A456F6CB00
71Hajduk Katarzyna $ PL 200198 916 A456C98C00
72Hajduk Katarzyna $ PL 200198 917 A456BA8B00
73Hajduk Katarzyna $ PL 200447 9062 A45686F800
74Jania Marcin $ PL 200449 201 A456997D00
75Jania Marcin $ PL 200449 223 A456BCE300
76Jania Marcin $ PL 200449 227 A45690D000
77Jania Marcin $ PL 200449 228 A456E7AC00
78Jania Marcin $ PL 200449 232 A456F34600
79Jania Marcin i Leon PL 200449 229 A45690A300
80Jania Marcin i Leon$PL 200449 207 A456E2CF00
81Jania Marcin i Leon$PL 200449 215 A456E6CB00
82Jania Marcin i Leon$PL 200449 220 A456E2ED00
83Jania Marcin i Leon$PL 200449 226 A45687AC00
84Janusz & Aleksy PL 20018 4015 A456D7F700
85Janusz & Aleksy $ PL 20018 4004 A456AB9900
86Janusz & Aleksy $ PL 20018 4014 A456A68F00
87Janusz & Aleksy $ PL 20018 4016 A456CFE000
88Janusz & Aleksy $ PL 20018 4020 A4222AE500
89Jedlecki K & G PL 200231 6888 A42784DE00
90Jedlecki K & G PL 200231 6806 A4278C0300
91Jedlecki K & G $ PL 200231 6861 A456D08500
92Jedlecki K & G $ PL 200231 6872 A42782A300
93Jedlecki K & G $ PL 200233 4194 A456899B00
94KA,KOL Jacek PL 200109 3952 A427A55500
95KA,KOL. E.J.F.J $ PL 200109 3956 A456E7CA00
96KA,KOL. E.J.F.J $ PL 200109 3957 A4274C7C00
97KA,KOL. E.J.F.J $ PL 200109 3962 A45117AA00
98KA,KOL. E.J.F.J $ PL 20034 2402 A42426E000
99Kaim Krzysztof PL 200198 910 A456020B00
100Kantorowicz Tomasz PL 200236 142 A456E5F900
101Kantorowicz Tomasz $PL 200236 135 A456E60700
102Kantorowicz Tomasz $PL 200236 137 A456DDF100
103Kantorowicz Tomasz $PL 200236 138 A456ECD400
104Kantorowicz Tomasz $PL 200236 148 A456BAF400
105Kantorowicz Tomasz $PL 200236 150 A456A39100
106Kinga G. $ PL 200196 602 37B0C95F00
107Kinga G. $ PL 200196 606 A420EA7400
108Kinga G. $ PL 200196 607 A453127D00
109Kinga G. $ PL 200196 627 A4534DBA00
110Klaś Paweł PL 200196 8656 A42762C100
111Klaś Paweł $ PL 200196 8653 374E01F300
112Klaś Paweł $ PL 200196 8657 A427640600
113Klaś Paweł $ PL 200432 18382 A456EE0F00
114Klaś Paweł $ PL 200432 18391 A456DB7B00
115Klaś Paweł A PL 200196 1172 A453CF9E00
116Klaś Paweł A PL 200196 8655 A42797EA00
117Klaś Paweł A PL 200432 18396 A456F72400
118Klaś Paweł A $ PL 200196 8643 A456DD3D00
119Klaś Paweł A $ PL 200432 18389 A456EE5A00
120Knap Patryk A $ AU 20USA 910 A424447A00
121Knap Patryk A $ AU 20USA 916 A420F22A00
122Knap Patryk A $ AU 20USA 919 A456D82300
123Knap Patryk A $ AU 20USA 922 A451947500
124Knap Patryk A $ PL 200236 1674 A456E6E900
125Knap Patryk B $ AU 20USA 941 A453E9F200
126Knap Patryk B $ AU 20USA 942 A456893100
127Knap Patryk B $ AU 20USA 943 A4252B2E00
128Knap Patryk B $ AU 20USA 947 A450DE6100
129Knap Patryk B $ AU 20USA 949 A427410200
130Knap Patryk C $ AU 20USA 944 A4525E0B00
131Knap Patryk C $ AU 20USA 946 A4207AF100
132Knap Patryk C $ AU 20USA 948 A427684200
133Knap Patryk C $ AU 20USA 950 A422BAE600
134Knap Piotr $ AU 20USA 913 A456DD1F00
135Knap Piotr $ AU 20USA 914 A456AB2000
136Knap Piotr $ AU 20USA 917 A427854600
137Knap Piotr $ AU 20USA 921 A453B32100
138Knap Piotr $ PL 200236 1686 A456A4FA00
139Krzysztof & Marcin $PL 200198 918 A456918400
140Krzysztof & Marcin $PL 200447 9046 A4567CE300
141Kurleto Wiesław PL 200202 1717 A42464B600
142Kurleto Wiesław PL 200202 1777 A45316E800
143Kurleto Wiesław $ PL 200202 1703 A427596000
144Kurleto Wiesław $ PL 200202 1706 A4277C5900
145Kurleto Wiesław $ PL 200202 1732 A4279FFC00
146Kurleto Wiesław $ PL 200202 1760 A424CD9600
147Kurleto Wiesław $ PL 200202 1775 A42516E700
148Kłos Krzysztof $ PL 200236 1755 A456832800
149Kłos Krzysztof $ PL 200236 1758 A421316200
150Kłos Krzysztof $ PL 20034 1905 A456A1FD00
151Kłos Krzysztof $ PL 20034 1906 A456998C00
152Kłos Krzysztof $ PL 20034 1907 A456E74200
153Maciaszek Rafał PL 200449 6018 A45357ED00
154Maciaszek Rafał PL 200449 6074 A4275F0B00
155Maciaszek Rafał $ PL 200449 6020 A427605A00
156Maciaszek Rafał $ PL 200449 6025 A42298D700
157Maciaszek Rafał $ PL 200449 6026 A427512700
158Maciaszek Rafał $ PL 200449 6073 A456952600
159Makeje REZ PL 200231 347 A456CB3F00
160Mekeje G.$ PL 200231 376 A456854400
161Mekeje G.$ PL 200231 378 A456A88D00
162Owsianka Janusz $ PL 200196 7895 A456FE7800
163Owsianka Janusz $ PL 200196 7896 A456D3CE00
164Pielesiak Leszek PL 200266 8138 A42784E800
165Pielesiak Leszek PL 200266 8508 A456ADC400
166Pielesiak Leszek $ PL 200266 8453 A4248FD900
167Pielesiak Leszek $ PL 200266 8457 A456E49000
168Pielesiak Leszek $ PL 200266 8467 A451177D00
169Pielesiak Leszek $ PL 200266 8477 A456DAD600
170Pielesiak Leszek A PL 200266 8445 A450884F00
171Pitas & Pietras $ PL 200123 3682 A456891300
172Pitas & Pietras $ PL 200123 3684 A456B61600
173Pitas & Pietras $ PL 200315 3826 A456D3DD00
174Pitas & Pietras $ PL 200315 3833 A456AE7800
175Pitas & Pietras $ PL 200315 3840 A456B8BA00
176Pitaś & Pietras $ PL 200123 3681 A456C18400
177Piwowarczyk Krzyś $PL 200198 516 A456A3EC00
178Piwowarczyk Krzyś $PL 200198 541 A45696AD00
179Piwowarczyk Krzyś $PL 200198 554 A456D79D00
180Robert & Patryk PL 200231 1783 A425904D00
181Robert & Patryk $ PL 200231 1747 A450783E00
182Robert & Patryk $ PL 200231 1772 A453BF1A00
183Robert & Patryk $ PL 200231 1778 A4549B2400
184Robert & Patryk $ PL 200231 1792 A452DFF300
185Rus Adam PL 200447 2572 A4244D2600
186Rus Adam PL 200447 2584 A42154B900
187Rus Adam PL 200447 2586 A42788AD00
188Rus Adam PL 200447 2588 A420EA1A00
189Rymarczyk A & K PL 200447 254 A420B5FE00
190Rymarczyk A & K PL 200447 260 A4544D0100
191Rymarczyk A & K $ PL 200447 286 A456A2A100
192Rymarczyk A & K $ PL 200447 287 A456BC3E00
193Rymarczyk A & K $ PL 200447 290 A456EC3E00
194Sieniawa Janosik PL 200236 1601 A453570A00
195Sieniawa Janosik $ PL 200234 3189 A456DC2F00
196Sieniawa Janosik $ PL 200236 1615 A4531C3F00
197Sieniawa Janosik $ PL 200236 1715 A425BEA600
198Sieniawa Janosik $ PL 200237 4258 A453DB0B00
199Sieniawa Janosik $ PL 200237 4269 A456A12A00
200Stani PL 200231 7396 A4277E0100
201Stani $ PL 200231 7301 A424005F00
202Stani $ PL 200231 7374 A427950A00
203Stani $ PL 200231 7375 A42774E800
204Stani $ PL 200231 7386 A453CFF800
205Stani $ PL 200231 7394 A427667200
206Starzycki Leszek PL 200197 6886 A420871900
207Starzycki Leszek PL 200197 6887 A4246FCA00
208Starzycki Leszek PL 200197 9960 A45365FD00
209Starzycki Leszek PL 200197 9961 A453321F00
210Starzycki Leszek PL 200197 9968 A427558200
211Szczała $ PL 200196 7458 A45111BF00
212Tokarczyk .A $ PL 200232 1108 A4274A5000
213Tokarczyk .A $ PL 200232 1201 A4278A4C00
214Tokarczyk .A $ PL 200232 1255 A424283900
215Tokarczyk .A $ PL 200232 1261 A453258800
216Truty Łukasz $ PL 200236 2774 A456D49000
217Truty Łukasz $ PL 200236 2794 A4245FAC00
218Truty Łukasz $ PL 200236 2795 0000000000
219Truty Łukasz $ PL 200236 2796 B220EF7900
220Truty Łukasz $ PL 200236 2800 0000000000
221Tórz Renata PL 200140 5172 A456E85000
222Tórz Renata $ PL 200140 5035 A456EEE100
223Tórz Renata $ PL 200140 5043 A456FAD600
224Tórz Renata $ PL 200140 5058 A4512EB200
225Tórz Renata $ PL 200140 5173 A4568F8600
226Tórz Sławomir PL 200140 5179 A4219C7500
227Tórz Sławomir $ PL 200140 3100 A456B27400
228Tórz Sławomir $ PL 200140 5162 A456BA2100
229Tórz Sławomir $ PL 200140 5166 A4567DF100
230Tórz Sławomir $ PL 200140 5169 A456DA4F00
231WG Mazury PL 20014 6272 A456FCE300
232WG Mazury PL 20014 6273 A456D6DA00
233WG Mazury $ BE 20 2118866 A4569C5C00
234WG Mazury $ BE 20 2129899 A456A82300
235WG Mazury $ BE 20 2137629 A456FA1200
236WG Mazury $ BE 20 2137635 A456DCE300
237WG Mazury $ PL 20014 6270 A456F2A100
238Warciak Dariusz $ PL 200439 3102 A42146D500
239Warciak Dariusz $ PL 200439 3103 A424FDAD00
240Wierzbicki S. PL 200245 7485 A456B06700
241Wierzbicki S. $ PL 200245 7472 A456EAE500
242Wierzbicki S. $ PL 200245 7478 A456AC9800
243Wierzbicki S. $ PL 200245 7487 A456A04900
244Zagata Łukasz PL 200235 3471 A4245DDB00
245Zagata Łukasz PL 200235 3474 A456FC4D00
246Zagata Łukasz $ PL 200235 3468 A42781D100
247Zagata Łukasz $ PL 200235 3469 A456F7D900
248Zagata Łukasz $ PL 200235 3475 A456D5F900
249Zagata Łukasz $ PL 200235 3479 A456F7F700
250Zawadzki & Tubicz PL 200346 842 A456F44500
251Zawadzki & Tubicz $ PL 200196 608 A425156000
252Zawadzki & Tubicz $ PL 200196 610 A453683200
253Zawadzki & Tubicz $ PL 200268 3638 A456CAC700
254Zawadzki & Tubicz $ PL 200443 7017 A456019300
255dr Rafał Gawron PL 200114 8217 A456B9D700
256dr Rafał Gawron PL 200114 8253 A456E92200
257dr Rafał Gawron $ PL 200114 8204 A456DCF200
258dr Rafał Gawron $ PL 200114 8216 A456819300
259dr Rafał Gawron $ PL 200114 8254 A456D19300
260Ślazyk J&M $ PL 200231 91 A456F47200
261Ślazyk J&M $ PL 200231 95 A4568DC400
262Ślazyk J&M $ PL 200231 98 A456B1FD00
263Ślazyk J&M $ PL 200231 1158 A427739300
264Ślazyk J&M $ PL 200231 8924 A42769AC00
265

Kontakt

Międzynarodowy Wspólny Gołębnik Dobczyce

Rafał Adrian Piwowarczyk
Raciechowice 340,
32-415 Raciechowice

tel: +48 507 787 400
e-mail: kontakt@mwg-dobczyce.pl

KONTAKT W JĘZYKU NIEMIECKIM
Yevheniy Gudz +49 15143604121