Spis Gołębi

Lista uczestników na rok 2020

Lp. Właściciel Narodowość Rok Nr. Oddziału Nr Rodowy Kod obrączki
1

Lista uczestników na rok 2019

Lp. Właściciel Narodowość Rok Nr. Oddziału Nr Rodowy Kod obrączki
1# KORNELIA PL 19 555567 A427A16300
2# KORNELIA PL 19 555570 A42739C500
3# KORNELIA PL 19 555572 A4275EFD00
4# KORNELIA PL 19 556048 A4275B4B00
5# KORNELIA PL 19 556058 A4278EDF00
6# KORNELIA REZ PL 19 556065 A427512700
7Augustynek Mariusz PL 19 519919 A4518A0600
8Augustynek Mariusz PL 19 874014 A424E08C00
9Augustynek Mariusz PL 190315 703 A453014100
10Augustynek Mariusz PL 190315 724 A42516E700
11Balicki Marian PL 19 657073 A424359700
12Balicki Marian PL 19 943105 A4532B1A00
13Balicki Marian PL 19 943148 A4512B9600
14Blecharczyk Sławek PL 190235 2301 A4535A3400
15Blecharczyk Sławek PL 190235 2304 A4246FD900
16Blecharczyk Sławek PL 190235 2306 A4275B0400
17Blecharczyk Sławek PL 190235 2308 A4274BC800
18Bocheńczak & Knap PL 190236 1006 A45197BE00
19Bocheńczak & Knap PL 190236 1014 A453EA4800
20Bocheńczak & Knap PL 190236 1022 A4534DBA00
21Bocheńczak & Knap PL 190236 1056 A453D75A00
22Bocheńczak & Knap PL 190236 1076 A453CFCB00
23Bocheńczak Andrzej PL 190236 1049 A453808500
24Bocheńczak Andrzej PL 190236 1052 A451A94300
25Bocheńczak Andrzej PL 190236 1065 A4219AC000
26Bocheńczak Andrzej PL 190236 1197 A424AB3600
27Chodacki Stanisław PL 19 552011 A451860A00
28Chodacki Stanisław PL 19 552026 A453161F00
29Chodacki Stanisław PL 19 552035 A453E84A00
30Chodacki Stanisław PL 190197 3509 A453186800
31Chodacki Stanisław PL 190197 3549 A4251AC500
32Cholewa Robert PL 19 548822 A451032600
33Cholewa Robert PL 19 548862 A4277C2C00
34Cholewa Robert PL 19 557293 A427967200
35Cholewa Robert PL 19 557294 A427529400
36Cholewa Robert PL 19 557298 A4278F9700
37Chowaniec Edward PL 19 165096 A4249C5400
38Chowaniec Edward PL 190439 105 A42793A200
39Chowaniec Edward PL 190439 109 A4275C5E00
40Chowaniec Edward PL 190439 3122 A424517D00
41Chowaniec Edward PL 190439 3159 A427951900
42Cudek P & A PL 19 682952 A427A65F00
43Cudek P & A PL 19 682955 A427509100
44Cudek P & A PL 19 682964 A427A2BD00
45Cudek P & A PL 19055 824 A42768A800
46Cudek P & A PL 19055 830 A4221AD000
47DLA GABRYŚI PL 19 687586 A424333F00
48DLA GABRYŚI PL 19 689278 A427952800
49DLA GABRYŚI PL 19 690237 A42775A000
50DLA GRAŻYNKI PL 19 774016 A424336C00
51DLA GRAŻYNKI PL 19 774018 A4247EAD00
52DLA GRAŻYNKI PL 19 774019 A427AD4E00
53DLA GRAŻYNKI PL 190425 7012 A4277E0100
54DLA GRAŻYNKI PL 190425 7021 A42795DD00
55Ficek Jacek PL 19 139892 A4533D0500
56Ficek Jacek PL 19023 3410 A424522100
57Ficek Jacek PL 19023 3416 A424EF0500
58Ficek Jacek PL 19023 3417 A4531F2B00
59Ficek Jacek PL 19023 3419 A425152400
60Gawor Konrad PL 190159 6509 A4274CA900
61Gawor Konrad PL 190159 6531 A4245C9000
62Gawor Konrad PL 190202 1279 A427A87000
63Gawor Konrad PL 190202 1281 A42237DF00
64Gawor Konrad PL 190202 1290 A4277A6A00
65Gawęda Mirosław PL 190196 1627 A427623500
66Giewont PL 19 689129 A4531FBC00
67Giewont PL 19 689221 A453A64C00
68Giewont PL 190236 1003 A4518A6000
69Giewont PL 190236 1016 A4530ECC00
70Giewont PL 190236 1023 A453E7B400
71Gudz Yevheniy A DV 1908867 609 A4251F4800
72Gudz Yevheniy A DV 1908867 640 A424222000
73Gudz Yevheniy A DV 1908867 651 A427A56400
74Gudz Yevheniy A DV 1908867 658 A427520D00
75Gudz Yevheniy A DV 1908867 669 A42759CA00
76Gudz Yevheniy B DV 1908867 603 A42402E400
77Gudz Yevheniy B DV 1908867 616 A424005F00
78Gudz Yevheniy B DV 1908867 635 A42416FF00
79Gudz Yevheniy B DV 1908867 643 A453512E00
80Gudz Yevheniy B DV 1908867 691 A42798BC00
81Górka Marian PL 19 547019 A4531FE900
82Górka Marian PL 19 547020 A453570A00
83Górka Marian PL 19 547032 A425F28100
84Górka Marian PL 19 547034 A451177D00
85Górka Marian PL 19 547035 A453BFBC00
86Górka Marian A PL 19 547047 A453F66A00
87Górka Marian A PL 19 547048 A4518D1200
88Górka Marian A PL 19 547083 A4512EB200
89Górka Marian A PL 19 547084 A453DA6600
90Górka Marian A PL 19 547085 A453E4D500
91Górka Marian B PL 19 547088 A42146D500
92Górka Tadeusz PL 19 547601 A424134D00
93Górka Tadeusz PL 19 547604 A424D92900
94Górka Tadeusz PL 19 547605 A424FDAD00
95Górka Tadeusz PL 19 547607 A424DADD00
96Górka Tadeusz PL 19 547610 A4251E5800
97Górka Tadeusz A PL 19 547517 A4278DC600
98Górka Tadeusz A PL 19 547589 A4279D6C00
99Górka Tadeusz A PL 19 547590 A427793300
100Górka Tadeusz A PL 19 547592 A4245D8000
101Górka Tadeusz A PL 19 547631 A4275F6500
102Górka Tadeusz REZ PL 19 547593 A427779A00
103Głowacki Adam PL 1905 320 A453B20400
104Głowacki Adam PL 1905 323 A424116D00
105Głowacki Adam PL 1905 326 A424791B00
106Głowacki Adam PL 1905 332 A4247CEB00
107Głowacki Adam PL 1905 362 A424DF0500
108Głowacki Krzysztof PL 190236 1032 A425265000
109Głowacki Krzysztof PL 190236 1033 A42154B900
110Głowacki Krzysztof PL 190236 1191 A453DB0B00
111Głowacki Krzysztof PL 1905 325 A42519A800
112Głowacki Krzysztof PL 1905 328 A424E3E300
113JONY POWER PL 19 554841 A4274A5000
114JONY POWER PL 19 554846 A4279E5700
115Jania Marcin PL 190235 2623 A427B7BD00
116Jania Marcin PL 190235 2624 A453258800
117Jania Marcin PL 190235 2625 A42752D000
118Jania Marcin PL 190235 2637 A42784DE00
119Jania Marcin PL 190235 2638 A42781D100
120Jarek & Jan PL 19 503609 A452607100
121Jarek & Jan PL 190199 1026 A4534D8D00
122Jarek & Jan PL 190199 1030 A4533D5000
123Jarek & Jan PL 190199 1032 A4244BCE00
124Jarek & Jan PL 190199 1036 A42452E500
125Jony PL 19 554822 A420871900
126Jony PL 19 554828 372DF7A500
127Jony PL 19 554838 B260930400
128Jony PL 19 554839 A427558200
129Jony PL 19 554843 A4278A4C00
130KHGD Wadowice PL 19 149044 A453598000
131KHGD Wadowice PL 19017 2982 A453B64C00
132KHGD Wadowice PL 190236 1088 A4278AF600
133Kantorowicz Tomasz PL 19 554808 A424073A00
134Kantorowicz Tomasz PL 19 554811 A4242F7E00
135Kantorowicz Tomasz PL 19 554831 A427640600
136Kantorowicz Tomasz PL 19 689941 A4279AC900
137Kantorowicz Tomasz PL 190236 718 A4244D2600
138Klimas Karol PL 190235 4515 A4273B6900
139Klimas Karol PL 190235 4519 A427808200
140Klimas Karol PL 190235 4523 A4279AE200
141Klimas Karol PL 190235 4524 A42778C600
142Klimas M&K PL 19 687640 A424B11200
143Klimas M&K PL 19 687643 A424D7C100
144Klimas M&K PL 19 687644 A425156000
145Klimas M&K PL 19 687646 A424AF7E00
146Klimas M&K PL 19 687648 A42527B900
147Klimkowski Tomasz PL 1905 302 A424587600
148Klimkowski Tomasz PL 1905 308 A421B49B00
149Klimkowski Tomasz PL 1905 315 A453BB9200
150Klimkowski Tomasz PL 1905 316 A453B8B300
151Klimkowski Tomasz PL 1905 318 A424283900
152Klimkowski Tomasz&A PL 1905 305 37B0295F00
153Kocemba Józef DV 1902247 1143 A453BF3400
154Kocemba Józef DV 1902247 1145 A45302AA00
155Kocemba Józef DV 1902247 1152 A451947500
156Kocemba Józef DV 1902247 1153 A420EA1A00
157Kocemba Józef PL 19 164000 A4530A3F00
158Kocemba dla Kuby DV 1902247 1147 A453C98500
159Kocemba dla Kuby PL 19 163995 A453B32100
160Koper Tomasz PL 19 158961 A427602800
161Koper Tomasz PL 19 158965 A427500A00
162Koper Tomasz PL 19 158969 A427777C00
163Koper Tomasz PL 19021 580 A42784E800
164Kołodziejczyk.J. PL 19018 1581 A424549800
165Kołodziejczyk.J. PL 19018 1583 A42298D700
166Kołodziejczyk.J. PL 19018 1585 A453CFF800
167Kołodziejczyk.J. PL 19018 1586 A4218EF000
168Kołodziejczyk.J. PL 19018 1587 A450AE5F00
169Kołodziejczyk.J. [APL 19018 1553 A4238B3A00
170Kołodziejczyk.J. [APL 19018 1554 A4243CEB00
171Kołodziejczyk.J. [APL 19018 1557 A4210D3700
172Kołodziejczyk.J. [APL 19018 1565 A4276D4E00
173Kołodziejczyk.J. [APL 19018 1567 A427A6BE00
174Kucharczyk Grzegorz PL 19 628611 A4279C2100
175Kucharczyk Grzegorz PL 19 628612 A424584900
176Kucharczyk Grzegorz PL 190210 16601 A427689E00
177Kucharczyk Grzegorz PL 190210 16603 A4257F7000
178Kucharczyk Grzegorz PL 190210 16605 A424661E00
179Kurleto Wiesław PL 19 508501 A453F8A400
180Kurleto Wiesław PL 19 508520 A424227B00
181Kurleto Wiesław PL 19 648211 A4534F8B00
182Kurleto Wiesław PL 190202 1140 A424E4A600
183Kurleto Wiesław PL 190202 1166 A427452300
184Lesniak Jan PL 19 559152 A4277CE500
185Lesniak Jan PL 19 559153 A42797EA00
186Leśniak Jan PL 19 549700 A427AD0200
187Leśniak Jan PL 19 557936 A42796EB00
188MWG MAZURY BE 19 2041595 A424036B00
189MWG MAZURY BE 19 6103419 A420F16500
190MWG MAZURY BE 19 6103457 A45187BE00
191MWG MAZURY PL 19 124531 A42426E000
192MWG MAZURY PL 19 124557 A4532B3800
193MWG MAZURY A BE 19 2041608 A45359FA00
194MWG MAZURY A BE 19 2084922 A45117AA00
195MWG MAZURY A BE 19 2084928 A424C6A400
196MWG MAZURY A BE 19 2084932 A425130800
197MWG MAZURY A PL 19 124532 A453AF1600
198Maciaszek Rafał PL 19 508510 A4530D9600
199Maciaszek Rafał PL 19 508521 A4531FFE00
200Maciaszek Rafał PL 19 654715 A453AA5700
201Maciaszek Rafał PL 19 654720 A424621200
202Maciaszek Rafał PL 190202 1161 A451982600
203Maciaszek Rafał REZPL 190202 1112 A4252BB500
204Maciuszek Jan PL 190314 3313 A453171E00
205Maciuszek Jan PL 190314 3318 A4279D4E00
206Maciuszek Jan PL 190314 3319 A427638400
207Maciuszek Jan PL 190314 3322 A4278B1300
208Maciuszek Jan PL 190314 3329 A42785DD00
209Maciuszek Krzysztof PL 190314 2997 A4275B5F00
210Maciuszek Krzysztof PL 190314 3325 A424447A00
211Maciuszek Krzysztof PL 190314 3326 A42787AE00
212Maciuszek Krzysztof PL 190314 3328 A424449800
213Maciuszek Krzysztof PL 190314 3330 A4245F3300
214Mariusz#Marcin.B PL 19017 2262 A424598400
215Mariusz#Marcin.B PL 19021 3917 A424BED500
216Mariusz#Marcin.B PL 19021 3921 A427B6CD00
217Michałki PL 19 657055 A425224500
218Michałki PL 19 657060 A424521200
219Michałki PL 19 657067 A4245FAC00
220Michałki PL 19 657071 A4244EF800
221Michałki PL 190399 8812 A424708D00
222Mrowiec Krzysztof PL 19 148290 A4274C6D00
223Mrowiec Krzysztof PL 19 148297 A427B22B00
224Mrowiec Krzysztof PL 19 148299 A4277DE400
225Mrowiec Krzysztof PL 19 160874 A42749AC00
226Mrowiec Krzysztof PL 19023 2060 A424D7D000
227Oskar & Błarzej PL 19 673608 37B02B3F00
228Oskar & Błarzej PL 19 673625 A420314100
229Oskar & Błarzej PL 190231 5631 A425105600
230Oskar & Błarzej PL 190231 5633 37B0C13900
231Oskar & Błarzej PL 190231 5660 A425FAC500
232Owsianka Dariusz PL 19 554815 A424E31000
233Owsianka Dariusz PL 19 554824 A42782FE00
234Owsianka Dariusz PL 19 554832 A4531C3F00
235Owsianka Dariusz PL 19 554836 A420191600
236Owsianka Dariusz PL 19 554842 A427AB2200
237Owsianka Janusz PL 19 554802 A424F78500
238Owsianka Janusz PL 19 554803 A424FD8F00
239Owsianka Janusz PL 19 554805 A45181B400
240Owsianka Janusz PL 19 554809 A424A90B00
241Owsianka Janusz PL 19 554813 A453AEBD00
242Owsianka Janusz REZ PL 19 554821 A4275FB500
243PTASZKI &PP PL 19 557423 A453F3E500
244PTASZKI &PP PL 19 557424 A453C71E00
245PTASZKI &PP PL 19 557427 A45343C200
246PTASZKI &PP PL 19 557429 A421B8F100
247PTASZKI &PP PL 19 557440 A42115B800
248Paweł Klaś PL 190430 9327 A453E55C00
249Paweł Klaś PL 190430 9332 A453074B00
250Paweł Klaś PL 190430 9339 A4533C4200
251Paweł Klaś PL 190430 9351 A45174FD00
252Paweł Klaś PL 190430 9368 A421B2AC00
253Pałosz Jan PL 19 152612 A453FC4600
254Penczynski KrzysztofPL 19 1196989 A45364C100
255Penczynski KrzysztofPL 190360 4985 A453077E00
256Penczynski KrzysztofPL 190360 4986 A4535BCA00
257Penczynski KrzysztofPL 190360 4987 A4519BF600
258Penczynski KrzysztofPL 190360 4996 A453683200
259Piechnik Piotr PL 190196 1214 A420664500
260Piechnik Piotr PL 190196 1216 A4226EC000
261Piechówka Filip PL 19 682607 A420B2DF00
262Piechówka Filip SK 192404 921 A4277C5900
263Piechówka Filip SK 192404 922 A42518F400
264Piechówka Filip SK 192404 923 A427411800
265Pielesiak Leszek PL 190266 5317 A451166F00
266Pielesiak Leszek PL 190266 5325 A453651B00
267Pielesiak Leszek PL 190266 5328 A4219E9100
268Pielesiak Leszek PL 190266 5449 A4276CF400
269Pielesiak Leszek PL 190266 5463 A453CFC500
270Pielesiak Leszek[A] PL 190266 5374 A427A10E00
271Pielesiak Leszek[A] PL 190266 5377 A424342F00
272Piwowarczyk Krzyś PL 19 543343 A42481B900
273Piwowarczyk Krzyś PL 19 543344 A427618600
274Piwowarczyk Krzyś PL 19 543346 A4279C8B00
275Piwowarczyk Krzyś PL 19 543349 A427720D00
276Piwowarczyk Krzyś PL 19 548447 A45069AB00
277Pruśik Andrzej DV 1901028 1 A427812700
278Pruśik Andrzej DV 1901028 2 A4273C2C00
279Pruśik Andrzej DV 1901028 42 A420C1D700
280Pruśik Andrzej PL 19 549498 A4276A7900
281Pruśik Andrzej PL 19 549499 A427566E00
282Pruśik Andrzej REZ DV 1901028 41 A424FC0800
283Puto Jacek PL 190235 685 A424EC0800
284Puto Jacek PL 190235 687 A453F40200
285Robert & Patryk PL 190231 6415 A45365FD00
286Robert & Patryk PL 190231 6416 A4535FA900
287Robert & Patryk PL 190231 6418 A4538D5B00
288Robert & Patryk PL 190231 6425 A425021800
289Robert & Patryk PL 190231 6428 A4534BF800
290Rosner Harmut DV 1901839 440 A424EDF800
291Rosner Harmut DV 1901839 454 A421C85B00
292Rosner Harmut DV 1901839 461 A424F7A300
293Rosner Harmut DV 1901839 472 A453118D00
294Rosner Harmut DV 1903083 23 A421ABE500
295Rus Adam PL 19 682754 A424686700
296Rus Adam PL 19 682758 A424D9B000
297Rus Adam PL 19 682759 A424019A00
298Rus Adam PL 19 682762 A4531D3600
299Rus Adam PL 19 682767 A4248B4600
300Rusinek Bolesław PL 19 149009 A425125400
301Rusinek Bolesław PL 19 149035 A424275800
302Rymarczyk A & K PL 19 680018 A42783DF00
303Rymarczyk A & K PL 19 680048 A427811D00
304Rymarczyk A & K PL 19 680049 A422886D00
305Rymarczyk A & K PL 19 680051 A42774E800
306Rymarczyk A & K PL 190447 2400 A427667200
307Silvershadow PL 19 672466 A42762F900
308Silvershadow PL 19 730001 37B0C88D00
309Silvershadow PL 19 730010 A424C6D100
310Silvershadow PL 190231 7856 A42763BC00
311Silvershadow PL 190267 4 A453CD8100
312Stani PL 19 673371 A4245F8E00
313Stani PL 190231 1723 A420EA7400
314Stani PL 190231 1759 A42464B600
315Stani PL 190231 1763 A45111BF00
316Stani PL 190233 1746 A4276C4F00
317Starzycki Leszek PL 19 552400 A422A66700
318Starzycki Leszek PL 19 552608 A4278C8B00
319Starzycki Leszek PL 19 552609 A427938400
320Starzycki Leszek PL 19 552610 A42446F000
321Starzycki Leszek PL 19 552613 A4275A6F00
322Stelmach Jarek PL 19 689268 A4276EE300
323Stelmach Jarek PL 19 693955 A425BEA600
324Stelmach Jarek PL 19 693986 A4276A8D00
325Stelmach Jarek PL 19 693989 A427789E00
326Stelmach Jarek PL 19 693993 A4249D7100
327Stelmach Jarek REZ PL 19 693990 A427747400
328Szczała PL 19 554501 A453F3C700
329Szczała PL 19 554502 A4535C0600
330T.J.W PL 190219 1461 A422B0A500
331T.J.W PL 190219 1464 A453388200
332T.J.W PL 190219 1472 A453361B00
333Team Brothers PL 190236 1011 A453F4F300
334Team Brothers PL 190236 1025 A42502EB00
335Team Brothers PL 190236 1073 A4219C7500
336Team Brothers PL 190236 1081 374E01F300
337Team Brothers PL 190236 1195 A424212100
338Team F.Z PL 19 140998 A4278C0300
339Team F.Z PL 19 141506 A4278F4C00
340Team F.Z PL 19 160086 A424378600
341Team F.Z PL 19 160097 A42769AC00
342Team F.Z PL 19029 1301 A4273CA900
343Team Puszkin PL 19 687203 A424462D00
344Team Puszkin PL 19 687225 A4246FCA00
345Team Puszkin PL 19 687233 A425259D00
346Team Puszkin PL 19 687248 A424482B00
347Team Puszkin PL 19 690124 A420D66900
348Team Sobków PL 19 742121 A42770B400
349Team Sobków PL 19 742123 A4277CF400
350Team Sobków PL 19 742126 A427950A00
351Team Sobków PL 190261 347 A42462A900
352Team Wojakowa PL 190314 3314 A42779C500
353Team Wojakowa PL 190314 3321 A4276D9400
354Tempka Mariusz PL 19 139853 A421D02600
355Tempka Mariusz PL 19 139854 A4535AF800
356Tempka Mariusz PL 19 139855 A4535F9500
357Tempka Mariusz PL 19 139894 A45342D300
358Tempka Mariusz PL 19 165081 A4534FD600
359Trzaska Marek PL 190264 8015 A451AD2100
360Trzaska Marek PL 190264 8029 A421CF2700
361Trzaska Marek PL 190264 8049 A424ECDB00
362Trzaska Marek PL 190264 8070 A424F76700
363Trzaska Marek PL 190264 8089 A424EA1900
364Warciak Dariusz PL 190439 4196 A42790C300
365Warciak Dariusz PL 190439 4197 A420DE5100
366Warciak Dariusz PL 190439 4200 A42762C100
367Warciak Dariusz PL 190439 9195 A42442C700
368Warciak Dariusz SK 191305 439 A427869B00
369Wierzbicki SławomirPL 19 179762 A42782A300
370Wierzbicki SławomirPL 19 179767 A42750F000
371Włudzik & Kłos PL 19 838631 A45294AA00
372Włudzik & Kłos PL 19 838632 A424248800
373Włudzik & Kłos PL 19 838634 A4241FD800
374Włudzik & Kłos PL 19 838635 A4530CA600
375Włudzik & Kłos PL 19 838636 A45345A300
376Zagata Łukasz PL 190235 2904 A427817700
377Zagata Łukasz PL 190235 2906 A427721C00
378Łabędz Mariusz PL 19 559276 A424407E00
379Łabędz Mariusz PL 19 559279 A45310BB00
380Łabędz Mariusz PL 19 559284 A420BC4500
381Łabędz Mariusz PL 190196 1474 A453EE1700
382Łabędz Mariusz PL 190196 1483 A4210C5700
383Łojek Robert DV 1901911 24 A425237100
384Łojek Robert DV 1901911 26 A421B12500
385Łojek Robert DV 1901911 29 A453F47B00
386Łojek Robert DV 1901911 31 A453321F00
387Łojek Robert DV 1901911 34 A45357ED00
388Łojek Robert A DV 1901911 22 A453EF2500
389Łojek Robert A DV 1901911 35 A453127D00
390Łojek Robert A DV 1901911 37 A453599000
391Łukasz & Szymon PL 19010 707 A424364B00
392Łukasz & Szymon PL 19010 721 A4274E1000
393Łukasz & Szymon PL 19010 760 A427854600
394Łukasz & Szymon PL 19010 794 A427934800
395Łukasz & Szymon PL 19010 795 A4275CE500
396

Kontakt

Międzynarodowy Wspólny Gołębnik Dobczyce

Rafał Adrian Piwowarczyk
Raciechowice 340,
32-415 Raciechowice

tel: +48 507 787 400
e-mail: kontakt@mwg-dobczyce.pl

KONTAKT W JĘZYKU NIEMIECKIM
Yevheniy Gudz +49 15143604121