Spis Gołębi

Lista uczestników na rok 2018

Właściciel Narodowość Rok Nr. Oddziału Nr Rodowy Kod obrączki
AUGUSTYNEK MARIUSZ 1PL 180196 1313 A4531AF300
AUGUSTYNEK MARIUSZ 2PL 180315 3929 A420314100
AUGUSTYNEK MARIUSZ 3PL 180196 1306 A45354EF00
AUGUSTYNEK MARIUSZ 4PL 180196 1305 A453570A00
AUGUSTYNEK MARIUSZ 5PL 180315 3924 A4534F8B00
BABICZ GRZEGORZ 1 PL 180439 646 A45365FD00
BABICZ GRZEGORZ 2 PL 180439 643 A4532FFE00
BABICZ GRZEGORZ 3 PL 180439 640 A4534D8D00
BATKO ANDRZEJ 1 PL 180198 6356 A453361B00
BATKO ANDRZEJ 2 PL 180198 6359 A451611E00
BLECHARCZYK 1 PL 180235 0235 A4535BCA00
BLECHARCZYK 2 PL 180235 0236 A4533FC700
BLECHARCZYK 3 PL 180235 0237 A421B12500
BLECHARCZYK 4 PL 180235 0238 A4537E3C00
BOCHENCZAK ANDRZEJ 1PL 180236 3158 A421B8F100
BOCHENCZAK ANDRZEJ 2PL 180236 3090 A451229000
BOCHENCZAK ANDRZEJ 3PL 180236 3160 A45181B400
BOCHENCZAK JAN 01 PL 180236 3062 A45111BF00
BOCHENCZAK JAN 02 PL 180236 3073 A451860A00
BOCHENCZAK JAN 03 PL 180236 3055 A45169AD00
BOCHENCZAK JAN 04 PL 180236 3219 A420D89400
BOCHENCZAK JAN 05 PL 180236 3043 A4518BC900
BOCHENCZAK JAN 06 PL 180236 3163 A421552100
BOCHENCZAK JAN 07 PL 180236 3182 A425237100
BOCHENCZAK JAN 08 PL 180236 3097 A421B98700
BOCHENCZAK JAN 09 PL 180236 3096 A421C85B00
BOCHENCZAK JAN 10 PL 180236 3151 A45187BE00
BOCHENCZAK JAN 11 PL 180236 3098 A453BCBF00
BOCHENCZAK JAN 12 PL 180237 2982 A4532E3500
BOCHENCZAK JAN 13 PL 180235 5788 A453B20400
BOCHENCZAK JAN 14 PL 180236 3186 A425FAC500
BOCHENCZAK JAN 15 PL 180236 3188 A425013700
BOCHENCZAK JAN 16 SK 180999 3651 A42414A600
BOCHENCZAK& NAWARA 1PL 180236 3244 A4240CEA00
BOCHENCZAK& NAWARA 2PL 180236 2317 A453599000
BOCHENCZAK& NAWARA 3PL 180236 2312 A421BE8200
BOCHENCZAK& NAWARA 4PL 180236 2324 A451177D00
BOCHENCZAK& NAWARA 5PL 180234 3229 A422B0A500
BOCHENCZAK& NAWARA 6PL 180236 3089 A453514D00
BŁĘKA PIOTR 1 PL 180439 412 A451982600
BŁĘKA PIOTR 2 PL 180439 416 A45117AA00
BŁĘKA PIOTR 3 PL 180439 417 A4516E4E00
CHOWANIEC EDWARD 1 PL 180439 3049 A45359FA00
CHOWANIEC EDWARD 2 PL 180439 3041 A420BC4500
CHOWANIEC EDWARD 3 PL 180439 3044 A453598000
CHOWANIEC EDWARD 4 PL 180439 3027 A453F8A400
EKIPA BUDOWLANCÓW 1PL 180196 3921 A4251C8700
EKIPA BUDOWLANCÓW 2PL 180196 3909 A4219A7700
EKIPA BUDOWLANCÓW 3PL 180196 3902 A4534BF800
EKIPA BUDOWLANCÓW 4PL 180196 3901 A421FC7500
GACEK BARTOSZ 01 PL 180196 1605 A451002900
GACEK BARTOSZ 02 PL 180196 1609 A451843900
GACEK BARTOSZ 03 PL 180196 1601 A420EA7400
GACEK BARTOSZ 04 PL 180196 1604 A420314000
GACEK BARTOSZ 05 PL 180196 1607 A45174FD00
GACEK BARTOSZ 06 PL 180196 1608 A4518A6000
GACEK BARTOSZ 07 PL 180196 1611 A420C0BA00
GACEK BARTOSZ 08 PL 180196 1603 A4510C9600
GACEK BARTOSZ 09 PL 180196 1610 A451994300
GACEK BARTOSZ 10 PL 180196 1602 A451F24500
GACEK BARTOSZ 11 PL 180196 1606 A4535C0600
GAWOR KONRAD 1 PL 180380 9695 A4517C2200
GAWOR KONRAD 2 PL 180380 11023 A4511D6800
GAWOR KONRAD 3 PL 180202 4970 A4518D1200
GAWOR KONRAD 4 PL 180202 4976 A453560B00
GAWOR KONRAD 5 PL 180202 4972 A421D02600
GIERCZAK TADEUSZ 01 PL 180163 8666 A425130800
GIERCZAK TADEUSZ 02 PL 180163 8664 A425ED9500
GIERCZAK TADEUSZ 03 PL 180163 8682 A4251D3B00
GIERCZAK TADEUSZ 04 PL 180163 8683 A425FB3D00
GIERCZAK TADEUSZ 05 PL 180163 8681 A425254200
GIERCZAK TADEUSZ 06 PL 180163 8684 A42512AF00
GIERCZAK TADEUSZ 07 PL 180163 8668 A4250C8700
GIERCZAK TADEUSZ 08 PL 180163 8667 A4252EB200
GIERCZAK TADEUSZ 09 PL 180163 8679 A4252FC000
GIERCZAK TADEUSZ 10 PL 180163 8687 A4251DB300
GIERCZAK TADEUSZ 11 PL 180163 8688 A425259D00
GRYSIEWICZ ŁUKASZ 1PL 180439 2208 A424E13000
GRYSIEWICZ ŁUKASZ 2PL 180439 3073 A4532DEB00
GUDZ YEVHENIY 0.1 DV 1803083 962 A420F16500
GUDZ YEVHENIY 0.2 DV 1803083 974 A4535EB800
GUDZ YEVHENIY 0.3 DV 1803083 984 A4535E1300
GUDZ YEVHENIY 0.4 DV 1803083 957 A453311000
GUDZ YEVHENIY 0.5 DV 1803083 992 A45345A300
GUDZ YEVHENIY 0.6 DV 1803083 964 A451AD2100
GUDZ YEVHENIY 0.7 DV 1803083 1027 A453066A00
GUDZ YEVHENIY 0.8 DV 1803083 1039 A453AF1600
GUDZ YEVHENIY 0.9 DV 1803083 1017 A45357ED00
GUDZ YEVHENIY 10 DV 1803083 10 A45310F700
GÓRKA MARIAN 1 PL 180198 6204 A451166F00
GÓRKA MARIAN 2 PL 180198 6165 A45342D300
GÓRKA MARIAN 3 PL 180198 6138 A4535CBB00
GÓRKA MARIAN 4 PL 180198 6134 A421747D00
GÓRKA MARIAN 5 PL 180198 6174 A453077E00
GÓRKA MARIAN 6 PL 180198 6173 A42181F800
GÓRKA MARIAN 7 PL 180198 6135 A4531FFE00
GÓRKA MARIAN 8 PL 180198 6203 A4533D0500
GÓRKA T&M 1 PL 180198 1573 A453C98500
GÓRKA T&M 2 PL 180198 1507 A453B64C00
GÓRKA T&M 3 PL 180261 5422 A45305D400
GÓRKA T&M 4 PL 180198 1683 A4219E9100
GÓRKA T&M 5 PL 180198 1556 A453E55C00
GÓRSKI MICHAŁ 1 PL 180202 929 A420C1D700
GÓRSKI MICHAŁ 2 PL 180202 1020 A453512E00
GÓRSKI MICHAŁ 3 PL 180202 930 A451196C00
GÓRSKI MICHAŁ 4 PL 180202 913 A453651B00
GÓRSKI MICHAŁ 5 PL 180202 935 A453506B00
GÓRSKI MICHAŁ 6 PL 180202 916 A4535B3400
GÓRSKI MICHAŁ 7 PL 180202 903 A453522D00
JONY 1 PL 180196 1975 A451080300
JONY 2 PL 180196 1996 A4532B1A00
JONY 3 PL 180196 1970 A4251AC500
JONY 4 PL 180196 2000 A425224500
JONY 5 PL 180196 1983 A4251E6700
JONY 6 PL 180196 1971 A42519A800
JUSZCZYK&TOKARCZYK 2PL 180236 3205 A45320CA00
JUSZCZYK&TOKARCZYK 3PL 180236 3092 A4530D9600
JUSZCZYK&TOKARCZYK 4PL 180236 3041 A451804C00
JUSZCZYK&TOKARCZYK 5PL 180236 3057 A4533C4200
JUSZCZYK&TOKARCZYK 6PL 180236 3211 A4534F6D00
KANTOROWICZ TOMASZ 1PL 180236 846 A453EE1700
KANTOROWICZ TOMASZ 2PL 180236 842 A453045D00
KANTOROWICZ TOMASZ 3PL 180236 841 A453F9C100
KANTOROWICZ TOMASZ 4PL 180236 845 A453B8B300
KHGD MARATOŃCZYK 1 PL 18029 7254 A45365A200
KHGD MARATOŃCZYK 2 PL 180420 247 A4530CA600
KHGD MARATOŃCZYK 3 PL 180420 363 A42154B900
KLUZ JANUSZ 1 PL 180288 5857 A453DA6600
KLUZ JANUSZ 2 PL 180288 5856 A45311F600
KLUZ JANUSZ 3 PL 180288 5854 A45310BB00
KOWAL ZDZISŁAW 1 PL 180196 3903 A421A80000
KOŁODZIEJCZYK J 1 PL 18018 4973 A453E1C900
KOŁODZIEJCZYK J 2 PL 18018 4967 A453F66A00
KOŁODZIEJCZYK J 3 PL 18018 4969 A453BB9200
KOŁODZIEJCZYK J 4 PL 18018 4970 A453EF2500
KOŁODZIEJCZYK J 5 PL 18018 4975 A4531D3600
KOŁODZIEJCZYK J 6 PL 18018 4977 A4531B8300
KOŁODZIEJCZYK J 7 PL 18018 4976 A453E82C00
KOŁODZIEJCZYK J 8 PL 18018 4972 A453EAEE00
KRUCZEK KRZYSZTOF 1 PL 180196 1075 A453CFF800
KRUCZEK KRZYSZTOF 2 PL 180196 1092 A453F40200
KRUCZEK KRZYSZTOF 3 PL 180196 1098 A453F3C700
KRUCZEK KRZYSZTOF 4 PL 180196 3033 A425181200
KURKOWSKI SŁAWOMIR PL 180321 8577 A42513CC00
KURKOWSKI SŁAWOMIR PL 180321 8582 A453B30300
KURLETO WIESŁAW 1 PL 180202 1935 A4511A4D00
KURLETO WIESŁAW 2 PL 180167 5934 A424D9B000
KURLETO WIESŁAW 3 PL 180202 1930 A421B2AC00
KURLETO WIESŁAW 4 PL 180202 1906 A421705300
KURLETO WIESŁAW 5 PL 180167 5941 A424F5D200
KURLETO WIESŁAW 6 PL 180202 1904 A4219C7500
KURLETO WIESŁAW 7 PL 180202 1956 A424EC0800
LESNIAK JAN 1 PL 180196 2158 A4512B9600
LESNIAK JAN 2 PL 180196 2143 A45294AA00
LESNIAK JAN 3 PL 180196 2167 A453388200
LIZON STANISLAW 1 PL 180229 1776 A423AB7600
LIZON STANISLAW 2 PL 180229 1775 A451ABE100
LIZON STANISLAW 3 PL 180229 1777 A4219AC000
MAGDZIARZ K 1 PL 180196 1531 A451292000
MAGDZIARZ K 2 PL 180196 1532 A4534FD600
MAGDZIARZ K 3 PL 18021 3464 A4535FA900
MAGDZIARZ K 4 PL 180487 6273 A451A1F000
MAGDZIARZ K 5 PL 180487 6617 A453E46C00
MIKOŁAJEK TADEUSZ 1PL 18017 2432 A4535A3400
MIKOŁAJEK TADEUSZ 2PL 18017 2429 A4516CD700
MUCHA GRZEGORZ 1 PL 180198 3434 A425F21800
MUCHA GRZEGORZ 2 PL 180198 3435 A425F73100
MWG MAZURY 1 BE 18BEL 2131116 A4534DBA00
MWG MAZURY 2 BE 18BEL 2131029 A4535C5000
MWG MAZURY 3 BE 18BEL 2131054 A45351A600
PALA MAREK 1 PL 18053 3728 A421B49B00
PALA MAREK 2 PL 18053 3703 A451947500
PIECHNIK PIOTR 1 PL 180196 985 A453BFBC00
PIECHNIK PIOTR 2 PL 180196 982 A453F49900
PIECHNIK PIOTR 3 PL 180196 984 A453F3E500
PIECHNIK PIOTR 4 PL 180196 990 A425222700
PIECHÓWKA FILIP 1 PL 180489 4690 A425E3F900
PIECHÓWKA FILIP 2 PL 180447 5692 A425F03800
PIECHÓWKA FILIP 3 PL 180489 4974 A42528D600
PIELESIAK LESZEK 1 PL 180266 2194 A4535A1700
PIELESIAK LESZEK 2 PL 180266 2262 A45364C100
PIELESIAK LESZEK 3 PL 180266 2289 A420EA1A00
PIELESIAK LESZEK 4 PL 180266 2229 A425E94400
POTOCZNY TOMASZ 1 PL 18029 898 A453808500
POTOCZNY TOMASZ 2 PL 18029 887 A451205600
POTOCZNY TOMASZ 3 PL 18029 4960 A453625600
POTOCZNY TOMASZ 4 PL 18029 4961 A453F4F300
PRUSIK ANDRZEJ 1 PL 180198 5702 A453E7B400
PRUSIK ANDRZEJ 2 PL 180198 5703 A453DB0B00
PRUSIK ANDRZEJ 3 PL 180198 5707 A4531B0B00
PRUSIK ANDRZEJ 4 PL 180198 5704 A453321F00
PRUSIK ANDRZEJ 5 PL 180198 5705 A453C1BA00
PRUSIK ANDRZEJ 6 PL 180198 5701 A453E4D500
PTAK STANISŁAW 1 PL 180196 675 A453127D00
PTAK STANISŁAW 2 PL 180196 684 A453002400
PTAK STANISŁAW 3 PL 180196 678 A453BF3400
Pocztowe24BALICKI 1 PL 180250 1855 A453DCFB00
Pocztowe24BALICKI 2 PL 180422 5055 A453CF9E00
Pocztowe24BALICKI 3 PL 180114 5557 A453CAB100
Pocztowe24BALICKI 4 PL 180114 5564 A453D75A00
Pocztowe24BALICKI 5 PL 180153 3497 A453F47B00
ROSNER HARTMUNT 1 DV 1801839 366 A453FCCE00
ROSNER HARTMUNT 2 DV 1801839 423 A453AEBD00
ROSNER HARTMUNT 3 DV 1801839 508 A453074B00
ROSNER HARTMUNT 4 DV 1801839 402 A453E32100
ROSNER HARTMUNT 5 DV 1801839 398 A453171E00
ROŚINSKI TADEUSZ 1 PL 180439 961 A4538D5B00
ROŚINSKI TADEUSZ 2 PL 180439 952 A451A94300
SADOWSKI JAROSŁAW 1PL 180440 2719 A453F55C00
SADOWSKI JAROSŁAW 2PL 180440 2717 A4531A8400
SADOWSKI JAROSŁAW 3PL 180440 2711 A453114100
SMOREK STANISŁAW 1 PL 180236 947 A4517AF700
SMOREK STANISŁAW 2 PL 180236 907 A453359400
SMOREK STANISŁAW 3 PL 180236 924 A4530A3F00
SPONSOR GREEN PLAY 1PL 18041 7359 A425198A00
SPONSOR GREEN PLAY 2PL 18094 181 A42115B800
SPONSOR GREEN PLAY 3PL 18087 2913 A451250600
SPONSOR GREEN PLAY 4PL 18094 3319 B2608F4400
SPONSOR GREEN PLAY 5PL 18087 2917 A421922400
SPONSOR GREEN PLAY 6PL 18041 7367 A425299900
SPONSOR GREEN PLAY 7PL 18041 7361 A424DF0500
SPONSOR GREEN PLAY 8PL 18041 7370 A42523DB00
SPYRKA KRZYSZTOF 1 PL 180449 973 A45316E800
SPYRKA KRZYSZTOF 2 PL 180449 978 A4533D5000
SPYRKA KRZYSZTOF 3 PL 180449 974 A4517B9C00
SPYRKA KRZYSZTOF 4 PL 180449 975 A421CF2700
STANI/GIBA 1 PL 180231 3977 A453A64C00
STANI/GIBA 2 PL 180231 3851 A453C71E00
STANI/GIBA 3 PL 180231 6189 A453087700
STANI/GIBA 4 PL 180231 3989 A45320AC00
STANI/GIBA 5 PL 180231 3953 A45197BE00
STELMACH JAREK 1 PL 180439 2367 A453A6D300
STELMACH JAREK 2 PL 180439 560 A453AA5700
STELMACH JAREK 3 PL 180439 2399 A453CFCB00
STELMACH JAREK 4 PL 180439 2398 A453E84A00
SZCZAŁA 1 PL 180196 1912 A453B3E500
SZCZAŁA 2 PL 180196 1945 A453FF5200
SZCZUDLEK PETER 1 DV 1805949 492 A4530ECC00
SZCZUDLEK PETER 2 DV 1805949 483 A453118D00
SZCZUDLEK PETER 3 DV 1805949 495 A4531FE900
SZCZUDLEK PETER 4 DV 1805949 487 A45302AA00
SZCZUDLEK PETER 5 DV 1805949 491 A4531E2600
SZLAGA&KOŁEK 01 PL 180229 3543 A420D66900
SZLAGA&KOŁEK 02 PL 180229 3521 A420FAB000
SZLAGA&KOŁEK 03 PL 180229 3519 A452607100
SZLAGA&KOŁEK 04 PL 180229 3555 A4210C5700
SZLAGA&KOŁEK 05 PL 180229 3516 A42146D500
SZLAGA&KOŁEK 06 PL 180237 4432 A421BED900
SZLAGA&KOŁEK 07 PL 180237 4441 A45348DD00
SZLAGA&KOŁEK 08 PL 180237 4411 A45301A100
SZLAGA&KOŁEK 09 PL 180237 4437 A4519BF600
SZLAGA&KOŁEK 10 PL 180237 4434 A4535D2300
SZPYRKA PAWEŁ 1 PL 180381 4708 A453F33000
SZPYRKA PAWEŁ 2 PL 180381 4717 A4252BB500
SZPYRKA PAWEŁ 3 PL 180381 4726 A425F28100
SZPYRKA PAWEŁ 4 PL 180381 4728 A425265000
SZYDLOWSKA EWELINA 1PL 180288 5984 A453F72D00
SZYDLOWSKA EWELINA 2PL 180395 13751 A453207F00
SZYDŁOWSKA EWELINA PL 180288 5992 A425ED2C00
SZYDŁOWSKA EWELINA PL 180395 13773 A425105600
TALAGA GRZEGORZ 1 PL 180236 1881 A4535AF800
TALAGA GRZEGORZ 2 PL 180236 1896 A4511FA200
TEAM F & Z 1 PL 18029 7834 A45305B600
TEAM F & Z 2 PL 18033 3071 A453EA4800
TEAM F & Z 3 PL 18033 3085 A453FC4600
TOKARZ ŁUKASZ 1 PL 180196 1742 A4531EFF00
TOKARZ ŁUKASZ 2 PL 180196 1747 A45343C200
TOKARZ ŁUKASZ 3 PL 180196 1750 A453F60000
WESZKA MARIUSZ 1 PL 180196 375 A425270400
WESZKA MARIUSZ 2 PL 180196 372 A425167E00
WG CENTRUM 1 PL 180277 2752 A45329EF00
WG CENTRUM 2 PL 180277 2737 A4532B3800
WG CENTRUM 3 PL 180277 2742 A453F26E00
WG CENTRUM 4 PL 180277 2778 A453DA7500
WG CENTRUM 5 PL 180277 2770 A453014100
WG GALICJA 01 PL 180131 1838 A4518A0600
WG GALICJA 02 PL 180131 1839 A45343D200
WG GALICJA 03 PL 180131 1840 A4535F9500
WG GALICJA 06 PL 180131 1834 A4512EB200
WG GALICJA 07 PL 180131 1844 A451227200
WG GALICJA 08 PL 180131 1850 A4519E3F00
WG GALICJA 09 PL 180131 1801 A453683200
WG GALICJA 10 PL 180131 1841 A4531F2B00
WG ŁĄCK 1 PL 180373 11047 A453B32100
WG ŁĄCK 2 PL 180373 11065 A453149900
WG ŁĄCK 3 PL 180373 11053 A453F28C00
WG ŁĄCK 4 PL 180373 11056 A453186800
WG ŁĄCK 5 PL 180373 11031 A453F5D400
WIESŁAW & PAWEŁ 1 PL 180314 6101 A453161F00
WIESŁAW & PAWEŁ 2 PL 180314 6119 A453184A00
WIESŁAW & PAWEŁ 3 PL 180314 6113 A453D33000
ZAGATA ŁUKASZ 1 PL 180235 5782 A453F18D00
ZAGATA ŁUKASZ 2 PL 180235 5779 A453CD8100
ZAWADZKI MARIUSZ 1 PL 180144 2548 A4531FBC00
ZAWADZKI MARIUSZ 2 PL 180144 2549 A451112800
ZENKA KAMIL 1 PL 180380 871 A45162C200
ŻOŁNIERCZYK ARTUR PL 180196 3015 A425152400
ŻOŁNIERCZYK ARTUR PL 180196 3012 A425027200
ŻOŁNIERCZYK ARTUR PL 180196 3035 A42502EB00
ŻOŁNIERCZYK ARTUR PL 180196 3058 A42516E700
ŻOŁNIERCZYK ARTUR PL 180196 3068 A425021800

Kontakt

Międzynarodowy Wspólny Gołębnik Dobczyce

Rafał Adrian Piwowarczyk
Raciechowice 340,
32-415 Raciechowice

tel: +48 507 787 400
e-mail: kontakt@mwg-dobczyce.pl

KONTAKT W JĘZYKU NIEMIECKIM
Yevheniy Gudz +49 15143604121