Regulamin

REGULAMIN MWG DOBCZYCE 2021 r.

Zapraszamy na Międzynarodowe Mistrzostwa Wspólnego Gołębnika Dobczyce.

 1. W mistrzostwach gołębi młodych może wziąć udział każdy ( za wyjątkiem organizatorów i opiekunów), który dostarczy w określonym terminie swoje gołębie wraz z kartą własności ( OBOWIĄZKOWO) w przeciwnym razie gołąb nie zostanie przyjęty
  1. dostarczyć gołębie rocznika 2021 z obrączką FCI lub na obrączkach polskich lub zagranicznych klubów hodowców gołębi pocztowych,
  2. podczas dostarczenia gołębi należy również dostarczyć dokładny adres i numer telefonu
  3. opłatę za zgłoszone gołębie należy uiścić z dniem ich dostarczenia
  4. Termin dostarczenia lub nadsyłania gołębi 01. 04. 2021 do 21.05.2021 r
 2. Opłata wynosi 2000 zł lub 445 EURO za każdą zgłoszoną drużynę.
  1. opłata za pojedyncze sztuki 400 zł lub 89 EURO
 3. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość drużyn (drużyna składa się 5 szt),można zgłaszać mniejszą ilość lub pojedyncze szt, jako drużyna ale będzie wiązało się to z mniejszymi szansami w rywalizacji drużynowej.
 4. W rywalizacji drużynowej uczestniczy każdy uczestnik seria 5/3
 5. W konkurencji podstawowej będą punktowały 3 pierwsze gołębie danego hodowcy z wszystkich lotów 4 + Finał punkty zdobywają gołębie które zaliczą konkurs czyli 50% gołębi zakoszowanych, w przypadku nie wyczerpania konkursu zegar pracuje 24h/na 100k,m czas liczony jest od momentu wypuszczenia gołębi.

O KOŃCOWYM WYNIKU DECYDUJE SUMA PUNKTÓW BEZ WZGLĘDU NA ILOSC KONKURSÓW CZY GOŁĘBI.

  1. po upływie terminu 21.05.2021 r. będą przyjmowane gołębie tylko w wyjątkowych przypadkach po uzgodnieniu z właścicielem MWG
  2. dostarczone gołębie muszą być zaszczepione na PARAMYKSOWIROZĘ,
  3. gołębie dostarczone na MWG mają być w wieku 30-40 dni,
  4. w razie zgubienia się gołębia na MWG hodowca będzie informowany i może w to miejsce wstawić innego do 30.05.2021 r. GRATIS,
  5. w dniu dostarczenia gołębie zostaną zaopatrzone w obrączkę elektroniczną.
 1. Gołębie dostarczone na MWG przez czas trwania treningów i zawodów PODLEGA ROZPORZĄDZENIU ORGANIZATORA.

  Gołębie dostarczone na MWG muszą być w stuprocentowym zdrowiu a w razie dostarczenia gołębi z objawami chorobowymi zostaną odesłane na koszt właściciela.
 2. Organizator odpowiada za opiekę nad dostarczonymi gołębiami, zakwaterowanie, dodatki niezbędne do utrzymania odpowiedniego stanu zdrowia oraz dobrej kondycji, za loty treningowe i konkursowe, prowadzenie i dostępność dokumentacji z przebiegu mistrzostw na stronie MWG, oraz odpowiada za dozór weterynaryjny.
  1. dozór weterynaryjny będzie prowadził dr. ROBERT MYSZKOWSKI
 3. Rywalizacja lotowa odbywać się będzie własną kabiną transportową,

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lotów na WG z powodu zgłoszenia zbyt małej liczby gołębi ( min 300 gołębi ) JEŚLI DO 21.05 2021 NIE ZOSTANIE PRZYJĘTYCH MINIMUM 300 szt. TO GOŁĘBIE WCZEŚNIEJ PRZYJĘTE ZOSTANĄ WRÓCONE WŁAŚCICIELOM I LOTY SIE NIE ODBEDĄ

  1. organizujemy 6 lotów treningowych ( na treningach będzie włączony zegar „trening bez koszowania na matce”)

4 km

01 Sierpień

8 km

05 Sierpień

20 km

08 Sierpień

30 km

11 Sierpień

45 km

15 Sierpień

65km

18 Sierpień

oraz loty treningowe pomiędzy lotami konkursowymi do 45 km.

  1. Loty konkursowe w liczbie 5.

1 Lot

100 km

22 Sierpień

2 Lot

135 km

27 Sierpień

3 Lot

165 km

03 Wrzesień

4 Lot

200 km

10 Wrzesień

5 Lot FINAŁ

400 – 450 km

18/ 19 Wrzesień

6 lot dodatkowy dla chętnych

550 km

 

610 km (dodatkowa aktywacja) Rywalizacja 2 gołębników

Odległość oraz termin może ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych,

 1. NAGRODY GWARANTOWANE ( PRZY OBSADZIE 500szt)
  1. Loty 1-4

1 miejsce

1000 zł puchar + dyplom

2 miejsce

700 zł puchar + dyplom

3 miejsce

500 puchar + dyplom

  1. NAJLEPSZA DRUŻYNA Z LOTU KONKURSOWEGO

1 miejsce

1000 zł + puchar + dyplom loty od 1

  1. FINAŁ

1 miejsce

20 000 zł + puchar + dyplom

2 miejsce

10 000 zł + puchar + dyplom

3 miejsc

5 000 zł + puchar + dyplom

4 miejsce

4000 zł + puchar + dyplom

5 miejsce

3000 zł + puchar + dyplom

6-10 miejsce

2000 zł + puchar + dyplom

11 -20 miejsca

1500 zł + dyplom

21-30 miejsca

1000 zł + dyplom

31-40 miejsca

500 zł + dyplom

41-70 miejsca

300zł

  1. NAJLPSZA DRUŻYNA Z LOTU FINAŁOWEGO

1 miejsce

4000 zł + puchar + dyplom

2 miejsce

3000 zł +puchar + dyplom

3 miejsce

2000 zł puchar + dyplom

  1. Kategoria ‘ AS LOTNIK ‘

1 miejsce

4000 zł + puchar + dyplom

2 miejsce

3000 zł + puchar + dyplom

3 miejsce

2000 zł + puchar + dyplom

4 miejsce

1500 zł + puchar + dyplom

5 miejsce

1000 zł + puchar + dyplom

6-10 miejsce

500 zł + puchar + dyplom

  1. OGÓLNA KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA (loty od 1do 5)

1 miejsce

4000 zł + puchar + dyplom

2 miejsce

3000 zł + puchar + dyplom

3 miejsce

2000 zł + puchar + dyplom

4 miejsce

1000 zł + puchar + dyplom

5 miejsce

500 zł + puchar + dyplom

6 miejsce

500 zł + puchar + dyplom

7 miejsce

500 zł + puchar + dyplom

8 miejsce

500 zł + puchar + dyplom

(6200 zł puchary + dyplomy)
PRZEZNACZONA PULA NA NAGRODY 145 000 zł

 1. Jeśli z lotu Finałowego nie powróci ilość nagradzanych gołębi to nie rozdana pula nagród przechodzi na kolejny rok.
 2. W punktacji AS będzie naliczana suma punktów z lotów od 1-5
 3. W konkurencji AS gołębi suma punktów naliczana wszystkim gołębią uczestniczącym w locie. Zegar będzie włączony 24 h na każde 100 km lotu.
 4. Do punktacji As są zaliczane loty od (1 do 5)
 5. Punkty będą naliczane w następujący sposób ; za każde 10km lotu 1 punkt, np.lot 100km =10 pkt, pierwszy gołąb kolejne gołębie otrzymują pkt ze spadkiem 30%,czyli ostatni w kon.=7pkt, tą samą punktacje otrzymują lotniki.
 6. Organizatorzy informują, iż od nagród pieniężnych zostanie potracony i odprowadzony do odpowiedniego Urzędu Skarbowego podatek w wysokości 10% (zgodnie z polskim prawem).
 7. Gołębie bez kart i rodowodów przechodzą na własność organizatora.
 8. Gołębie po zakończeniu lotów będą wystawione na licytację, uzyskany dochód z licytacji 60 % organizator , 40 % właściciel, cena wywoławcza zależy od organizatorów.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia 30 gołębi na cele charytatywne i sponsorów.
 10. W razie nie sprzedania gołębia w odpowiednim terminie po locie finałowym gołąb przechodzi na własność organizatora.
 11. W razie powrotu gołębia 30 dni po locie finałowym gołąb staje się własnością organizatora
 12. W kwestiach spornych prawo do decydowania ma organizator.
 13. W dniu finału będzie organizowana impreza dla uczestników oraz kibiców.

DO KOMISJI WKŁADAŃ NA LOTY KONKURSOWE ZAPRASZAMY UCZESTNIKÓW MWG ORAZ ZAINTERESOWANYCH

Organizatorzy MIĘDZYNARODOWEGO WSPÓLNEGO GOŁĘBNIKA DOBCZYCE
PIWOWARCZYK RAFAŁ ADRIAN tel. 507 787 400
PIWOWARCZYK EWELINA tel. 507 787 400
ADRES DO KORESPONDENCJI I WYSYŁKI GOŁĘBI:
PIWOWARCZYK ADRIAN
RACIECHOWICE 340
32-415 RACIECHOWICE
WOJ.MAŁOPOLSKIE
Numer konta do wpłaty:
PIWOWARCZYK RAFAŁ
RACIECHOWICE 340
32-415 RACIECHOWICE
BANK Pekao
54 1240 5064 1111 0010 8260 3329
S.W.I.F.T. code PKOPPLPW NR: PL 54 1240 5064 1111 0010 8260 3329

W TYTULE PROSZĘ PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO KTÓRE ZOSTAŁO PODANE PODCZAS ZGŁOSZENIA GOŁĘBI NA MWG DOBCZYCE

Kontakt

Międzynarodowy Wspólny Gołębnik Dobczyce

Rafał Adrian Piwowarczyk
Raciechowice 340,
32-415 Raciechowice

tel: +48 507 787 400
e-mail: kontakt@mwg-dobczyce.pl

KONTAKT W JĘZYKU NIEMIECKIM
Yevheniy Gudz +49 15143604121