Regulamin

REGULAMIN MWG 2019 r.

Zapraszamy na Międzynarodowe Mistrzostwa Wspólnego Gołębnika Dobczyce.

 1. W mistrzostwach gołębi młodych może wziąć udział każdy (za wyjątkiem organizatorów i opiekunów), który dostarczy w określonym terminie swoje gołębie wraz z kartą własności
 • dostarczyć gołębie rocznika 2019 z obrączką FCI lub na obrączkach polskich lub zagranicznych klubów hodowców gołębi pocztowych,
 • dokona przedpłaty (wykupi tzw. bilet wstępu na MWG DOBCZYCE) w wysokości 150 zł lub 37 EURO za każdego zgłoszonego gołębia do 7 dni od dnia zgłoszenia gołębia . Każdy otrzyma paragon lub fakturę VAT
 • uiścić pozostałą część wpłaty w dniu dostarczenia lub przesłania ptaków, w przypadku wpłacenia przedpłaty (bilet wstępu) lub całej kwoty, a niedostarczenia gołębi kwota zostanie zwrócona
 • podczas dostarczenia gołębi należy również dostarczyć dokładny adres i numer telefonu.
 1. Opłata wynosi 300 zł lub 74 EURO za każdego zgłoszonego gołębia.
 2. Termin dostarczenia lub nadsyłania gołębi 01. 04. 2019 do 15.06.2019 r.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość drużyn (5 szt.),można zgłaszać mniejszą ilość lub pojedyncze szt. jako drużyna ale będzie wiązało się to z mniejszymi szansami w rywalizacji drużynowej
 4. W rywalizacji drużynowej uczestniczy każdy uczestnik seria 5/3
 5. W konkurencji podstawowej będą punktowały 3 pierwsze gołębie danego hodowcy z wszystkich lotów 4 + Finał punkty zdobywają gołębie które zaliczą konkurs czyli 50% gołębi zakoszowanych, w przypadku niewyczerpania konkursu zegar pracuje 24h/na 100 km. Czas liczony jest od momentu wypuszczenia gołębi.

O KOŃCOWYM WYNIKU DECYDUJE SUMA PUNKTÓW BEZ WZGLĘDU NA ILOSC KONKURSÓW CZY GOŁĘBI.

 • po upływie terminu 15.06.2019 r. będą przyjmowane gołębie tylko w wyjątkowych przypadkach po uzgodnieniu z właścicielami MWG ,
 • dostarczone gołębie muszą być zaszczepione na PARAMYKSOWIROZĘ,
 • gołębie dostarczone na MWG mają być w wieku 30-40 dni,
 • w razie zgubienia się gołębia na MWG hodowca będzie informowany i może w to miejsce wstawić innego do 15.07.2019 r. GRATIS,
 • w dniu dostarczenia gołębie zostaną zaopatrzone w obrączkę elektroniczną.
 • gołębie będą miały blokowane numery rodowe (będzie widoczny tylko hodowca) np. Jan Kowalski1 Jan Kowalski8.

Numer rodowy zostanie odblokowany na 1 locie konkursowym

 1. Gołębie dostarczone na MWG przez czas trwania treningów i zawodów PODLEGA ROZPORZĄDZENIU ORGANIZATORA. Gołębie dostarczone na MWG muszą być w stuprocentowym zdrowiu, a w razie dostarczenia gołębi z objawami chorobowymi zostaną odesłane na koszt właściciela.
 2. Organizator odpowiada za opiekę nad dostarczonymi gołębiami, zakwaterowanie, dodatki niezbędne do utrzymania odpowiedniego stanu zdrowia oraz dobrej kondycji, za loty treningowe i konkursowe, prowadzenie i dostępność dokumentacji z przebiegu mistrzostw na stronie MWG, oraz odpowiada za dozór weterynaryjny.
 • dozór weterynaryjny będzie prowadził dr. ROBERT MYSZKOWSKI
 1. Rywalizacja lotowa odbywać się będzie własną kabiną transportową. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lotów na WG z powodu zgłoszenia zbyt małej liczby gołębi ( min 300 gołębi ).
 2. Organizowane loty:
 • 6 lotów treningowych ( na treningach będzie włączony zegar „trening bez koszowania na matce”)
  • 2 km,
  • 5 km,
  • 15 km,
  • 20 km,
  • 50 km,
  • 70km,
 • loty treningowe pomiędzy lotami konkursowymi do 50 km.
 • Loty konkursowe w liczbie 5.
  • Lot 100 km,
  • Lot 135 km,
  • Lot 190 km,
  • Lot 240 km,
  • Lot FINAŁ – 400 km. – 450 km

Odległość oraz termin może ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych,
Lot Finałowy odbędzie się w sobotę lub niedziele (w szczególnych przypadkach w ciągu tygodnia) w zależności od warunków pogodowych .

 1. NAGRODY ( PRZY OBSADZIE 550szt)
 • LOTY 1-4
  • 1 miejsce – 1000 zł puchar + dyplom,
  • 2 miejsce – 800 zł puchar + dyplom,
  • 3 miejsce – 700 zł puchar + dyplom,
  • 4 miejsce – 500 zł puchar + dyplom
  • 5 miejsce – 300 zł puchar + dyplom
  • 6 miejsce -200 zł puchar + dyplom
  • 7 miejsce – 200 zł puchar + dyplom
  • 8 miejsce – 200 zł puchar + dyplom
  • 9 miejsce – 200 zł puchar + dyplom
  • 10 miejsce – 200 zł puchar + dyplom
 • FINAŁ
  • 1 miejsce – 10 000 zł + puchar + dyplom,
  • 2 miejsce – 5 000 zł + puchar + dyplom,
  • 3 miejsce – 4 000 zł + puchar + dyplom,
  • 4 miejsce – 3000 zł + puchar + dyplom
  • 5 miejsce – 2000 zł + puchar + dyplom,
  • 6-10 miejsce – 1000 zł + puchar + dyplom
  • 11 -20 miejsca – 500 zł + dyplom,
  • 21-30 miejsca -300 zł + dyplom
  • 31-40 miejsca -200 zł + dyplom
  • 41-50 miejsce -200 zł + dyplom
 • Kategoria ‘AS LOTNIK’
  • 1 miejsce – 3000 zł + puchar + dyplom,
  • 2 miejsce – 1500 zł + puchar + dyplom,
  • 3 miejsce – 1000 zł + puchar + dyplom,
  • 4-10 miejsce – 500 zł + puchar + dyplom,
 • DRUŻYNA
  • 1 miejsce 4000 zł + puchar + dyplom
  • 2 miejsce 3000 zł + puchar + dyplom
  • 3 miejsce 2000 zł + puchar + dyplom
  • 4 miejsce 1000 zł + puchar + dyplom
  • 5 miejsce 500 zł + puchar + dyplom
  • 6 miejsce 500 zł + puchar + dyplom
  • 7 miejsce 500 zł + puchar + dyplom
  • 8 miejsce 500 zł + puchar + dyplom

PRZEZNACZONA PULA NA NAGRODY - 85000 zł

 1. W konkurencji AS gołębi suma punktów naliczana wszystkim gołębią uczestniczącym w locie. Zegar będzie włączony 24 h na każde 100 km lotu. Do punktacji As są zaliczane loty od (1 do 5). Punkty będą naliczane w następujący sposób:

Za każde 10 km lotu 1 punkt, np. lot 100km = 10 pkt dla pierwszego gołębia, kolejne gołębie otrzymują pkt ze spadkiem 30%,czyli ostatni w konkursie = 7pkt. Tą samą punktacje otrzymują lotniki.

 1. Organizatorzy informują, iż od nagród pieniężnych zostanie potrącony i odprowadzony do odpowiedniego Urzędu Skarbowego podatek w wysokości 10% (zgodnie z polskim prawem).
 2. Zasady ogólne
 • gołębie bez kart i rodowodów przechodzą na własność organizatora.
 • gołębie po zakończeniu lotów będą wystawione na licytację, uzyskany dochód z licytacji 60 % organizator , 40 % właściciel, cena wywoławcza zależy od organizatorów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia 30 gołębi na cele charytatywne i sponsorów.
 • w razie nie sprzedania gołębia w odpowiednim terminie po locie finałowym gołąb przechodzi na własność organizatora
 • w razie powrotu gołębia 30 dni po locie finałowym gołąb staje się własnością organizatora
 • w kwestiach spornych prawo do decydowania ma organizator
 • w dniu finału będzie organizowana impreza dla uczestników oraz kibiców

DO KOMISJI WKŁADAŃ NA LOTY KONKURSOWE ZAPRASZAMY UCZESTNIKÓW MWG ORAZ WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Organizatorzy MIĘDZYNARODOWEGO WSPÓLNEGO GOŁĘBNIKA DOBCZYCE:

Piwowarczyk Rafał Adrian - tel. 507 787 400
Piwowarczyk Ewelina

ADRES DO KORESPONDENCJI i WYSYŁKI GOŁĘBI:

Adrian Piwowarczyk
Raciechowice 340
32-415 Raciechowice
Woj. Małopolskie

Numer konta do wpłaty:

Piwowarczyk Rafał
Raciechowice 340
32-415 Raciechowice
Bank Pekao
54 1240 5064 1111 0010 8260 3329
S.W.I.F.T. CODE PKOPPLPW NR: PL 54 1240 5064 1111 0010 8260 3329
W TYTULE PROSZĘ PODAĆ IMIĘ i NAZWISKO KTÓRE ZOSTAŁO PODANE PODCZAS ZGŁOSZENIA GOŁĘBI NA MWG DOBCZYCE

Kontakt

Międzynarodowy Wspólny Gołębnik Dobczyce

Rafał Adrian Piwowarczyk
Raciechowice 340,
32-415 Raciechowice

tel: +48 507 787 400
e-mail: kontakt@mwg-dobczyce.pl

KONTAKT W JĘZYKU NIEMIECKIM
Yevheniy Gudz +49 15143604121