Regulamin

REGULAMIN MWG DOBCZYCE 2020 r.

Zapraszamy na Międzynarodowe Mistrzostwa Wspólnego Gołębnika Dobczyce.

1.    W mistrzostwach gołębi młodych może wziąć udział każdy ( za wyjątkiem organizatorów i opiekunów), który dostarczy w określonym terminie swoje gołębie wraz z  kartą własności ( OBOWIĄZKOWO) w przeciwnym razie gołąb nie zostanie przyjęty

·        dostarczyć gołębie rocznika 2020 z obrączką FCI lub na obrączkach polskich lub zagranicznych klubów hodowców gołębi pocztowych,

·         dokona wpłaty (wykupi tzw. bilet wstępu na MWG DOBCZYCE ) w wysokości  100zł lub  25 EURO za każdego  zgłoszonego gołębia do  7 dni od dnia zgłoszenia gołębia . Każdy otrzyma paragon lub fakturę VAT

·         w przypadku wpłacenia  ( bilet wstępu )  a niedostarczenia gołębi kwota NIE ZOSTAJE ZWRÓCONA.

·        podczas dostarczenia gołębi należy również dostarczyć dokładny adres i numer telefonu.

·        Termin dostarczenia lub nadsyłania gołębi 01. 04. 2020 do 1.06.2020 r

2.    Opłata wynosi 500 zł  lub  120 EURO  za każdą zgłoszoną drużynę.

3.    Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość drużyn (drużyna składa się 5 szt),można zgłaszać mniejszą ilość lub pojedyncze szt, jako drużyna ale będzie wiązało się to z mniejszymi szansami w rywalizacji drużynowej.

4.    4.Kwota 500 to opłata wstępu i utrzymania gołębi,(drużyny)

·        do rywalizacji o nagrody należy dokonać aktywacji w wysokości 250zł  (1szt)  można jednak nie dokonywać aktywacji w tym przypadku gołębie będą latały i uczestniczyły w rywalizacji czysto sportowej , będą uczestniczyć w konkursie zdobywać punkty i trofea( Puchary) ale nie będą zdobywać nagród pieniężnych

·        aktywacje rozpoczną się po locie treningowym 50km. (przez właścicieli)

·        w przypadku nie dokonanie aktywacji przez hodowcę (właściciela) aktywacji może dokonać osoba trzecia. Po treningu 70km. Jednak gołębie aktywowane przez osoby trzecie będą latać pod nickiem pierwotnego właściciela i dla niego walczyć o trofea, dochód z aukcji będzie dzielony z pierwotnym właścicielem,  pierwotny właściciel  może odsprzedać  gołębie osobie aktywującej .i w tym przypadku osoba zakupująca decyduje o nazwie drużyny.

5.    W rywalizacji drużynowej uczestniczy każdy uczestnik seria 5/3

6.    W konkurencji podstawowej będą punktowały 3 pierwsze gołębie danego hodowcy z wszystkich lotów 4 + Finał punkty zdobywają gołębie które zaliczą konkurs czyli 50% gołębi zakoszowanych ,w przypadku nie wyczerpania konkursu zegar pracuje 24h/na 100k,m czas liczony jest od momentu wypuszczenia gołębi.

O KOŃCOWYM WYNIKU DECYDUJE SUMA PUNKTÓW BEZ WZGLĘDU NA ILOSC KONKURSÓW CZY GOŁĘBI.

·         po upływie terminu 1.06.2020 r. będą przyjmowane gołębie tylko w wyjątkowych przypadkach po uzgodnieniu z właścicielem MWG ,

·         dostarczone gołębie muszą być zaszczepione na PARAMYKSOWIROZĘ,

·         gołębie dostarczone na MWG mają być w wieku 30-40 dni,

·         w razie zgubienia się gołębia na MWG hodowca będzie informowany i może w to miejsce wstawić innego do 1.07.2020 r. GRATIS,

·         w dniu dostarczenia gołębie zostaną zaopatrzone w obrączkę elektroniczną.

7.    Gołębie dostarczone na MWG przez czas trwania treningów i zawodów PODLEGA ROZPORZĄDZENIU ORGANIZATORA.

Gołębie dostarczone na MWG muszą być w stuprocentowym zdrowiu a w razie dostarczenia gołębi z objawami chorobowymi zostaną odesłane na koszt właściciela.

8.    Organizator odpowiada za opiekę nad dostarczonymi gołębiami, zakwaterowanie, dodatki niezbędne do utrzymania odpowiedniego stanu zdrowia oraz dobrej kondycji, za loty treningowe i konkursowe, prowadzenie i dostępność dokumentacji z przebiegu mistrzostw na stronie MWG, oraz odpowiada za dozór weterynaryjny.

·        dozór weterynaryjny będzie prowadził dr. ROBERT MYSZKOWSKI

9.      Rywalizacja lotowa odbywać się będzie własną kabiną transportową,

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lotów na WG z powodu zgłoszenia zbyt małej liczby gołębi ( min 300 gołębi )

·        organizujemy 6 lotów treningowych ( na treningach będzie włączony zegar „trening bez koszowania na matce”)

·        2 km,  01- Sierpień

·         5 km, 05- Sierpień

·         15 km, 08- Sierpień

·         20 km, 11- Sierpień

·         50 km,  15- Sierpień

·         70km, 18-  Sierpień

·        oraz loty treningowe pomiędzy lotami konkursowymi do 50 km.

Loty konkursowe w liczbie 5.

Lot 100 km

22 -Sierpień

Lot 135 km

27- Sierpień

Lot 190 km

03 – Wrzesień

Lot 240 km

10 - Wrzesień

Lot FINAŁ – 400 km. – 450 km

18/ 19 – Wrzesień

6 lot dodatkowy dla chętnych 550-610 km (dodatkowa aktywacja) Rywalizacja 2 gołębników


Odległość oraz termin może ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych,  

10.   NAGRODY GWARANTOWANE   ( PRZY OBSADZIE 500szt) AKTYWOWANYCH GOŁĘBI PRZED 1 LOTEM KONKURSOWYM

·        Loty 1-4

1 miejsce

1000 zł puchar + dyplom,

2 miejsce

700 zł  puchar + dyplom,

 3 miejsce

500   puchar + dyplom,

·        NAJLEPSZA DRUŻYNA Z  LOTU KONKURSOWEGO

·  1 miejsce – 1000 zł + puchar + dyplom loty od 1-5.

·        FINAŁ

1 miejsce

14 000 zł + puchar + dyplom,

2 miejsce

8 000 zł + puchar + dyplom,

3 miejsc

6 000 zł + puchar + dyplom,

4 miejsce

4000 zł + puchar + dyplom

5 miejsce

3000 zł + puchar + dyplom,

6-10 miejsce

1000 zł + puchar + dyplom

11 -20 miejsca

500 zł  + dyplom,

21-30 miejsca

400 zł + dyplom

31-40 miejsca

300 zł + dyplom

41-70 miejsca

200zł

·        Kategoria ‘ AS  LOTNIK ‘

1 miejsce

4000 zł + puchar + dyplom,

2 miejsce

3000 zł + puchar + dyplom,

3 miejsce

2000 zł + puchar + dyplom,

4 miejsce

1000 zł + puchar = dyplom

5-8 miejsce

500 zł + puchar  + dyplom,

·        OGÓLNA KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA (loty od 1do 5)

o   1 miejsce 4000 zł + puchar + dyplom

o   2 miejsce 3000 zł + puchar + dyplom

o   3 miejsce 2000 zł + puchar + dyplom

o   4 miejsce 1000 zł + puchar + dyplom

o   5 miejsce 500 zł + puchar + dyplom

o   6 miejsce 500 zł + puchar + dyplom

o   7 miejsce 500 zł + puchar + dyplom

o   8 miejsce 500 zł + puchar + dyplom

PRZEZNACZONA  PULA  NA  NAGRODY  100 000 zł

·        w punktacji AS będzie naliczana suma punktów  z lotów od 1-5

·        W konkurencji AS gołębi suma punktów  naliczana wszystkim gołębią uczestniczącym w locie. Zegar będzie włączony 24 h na każde 100 km lotu.
Do punktacji As są zaliczane loty od (1 do 5)

·        Punkty będą naliczane w następujący sposób ; za każde 10km lotu 1 punkt, np.lot 100km =10 pkt, pierwszy gołąb kolejne gołębie otrzymują pkt ze spadkiem 30%,czyli ostatni w kon.=7pkt, tą samą punktacje otrzymują lotniki.
Organizatorzy informują, iż od nagród pieniężnych zostanie potracony i odprowadzony do odpowiedniego Urzędu Skarbowego podatek w wysokości 10% (zgodnie z polskim prawem)

·        gołębie bez kart i rodowodów przechodzą na własność organizatora.

o   gołębie po zakończeniu lotów będą wystawione na licytację, uzyskany dochód z  licytacji 60 % organizator , 40 % właściciel, cena wywoławcza zależy od organizatorów,

·        Organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia 30 gołębi na cele charytatywne i sponsorów.

·        w razie nie sprzedania gołębia w odpowiednim terminie po locie finałowym gołąb  przechodzi na własność organizatora

·         w razie powrotu gołębia 30 dni po locie finałowym gołąb staje się własnością organizatora

·         w kwestiach spornych prawo do decydowania ma organizator

·        w dniu finału będzie organizowana impreza dla uczestników oraz kibiców.

DO KOMISJI WKŁADAŃ NA LOTY KONKURSOWE ZAPRASZAMY UCZESTNIKÓW MWG ORAZ ZAINTERESOWANYCH

Organizatorzy MIĘDZYNARODOWEGO WSPÓLNEGO GOŁĘBNIKA DOBCZYCE

PIWOWARCZYK RAFAŁ ADRIAN    tel. 507 787 400

PIWOWARCZYK EWELINA  tel. 507 787 400

ADRES DO KORESPONDENCJI I WYSYŁKI GOŁĘBI:

ADRIAN PIWOWARCZYK

RACIECHOWICE 340

32-415 RACIECHOWICE

WOJ.MAŁOPOLSKIE

Numer konta do wpłaty:

PIWOWARCZYK RAFAŁ
RACIECHOWICE 340
32-415 RACIECHOWICE

BANK Pekao
54 1240 5064 1111 0010 8260 3329

S.W.I.F.T. code  PKOPPLPW  NR: PL 54 1240 5064 1111 0010 8260 3329

W TYTULE PROSZĘ PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO KTÓRE ZOSTAŁO PODANE PODCZAS ZGŁOSZENIA GOŁĘBI NA MWG DOBCZYCE

Kontakt

Międzynarodowy Wspólny Gołębnik Dobczyce

Rafał Adrian Piwowarczyk
Raciechowice 340,
32-415 Raciechowice

tel: +48 507 787 400
e-mail: kontakt@mwg-dobczyce.pl

KONTAKT W JĘZYKU NIEMIECKIM
Yevheniy Gudz +49 15143604121